Pozeranie pornaHoci je v súčasných spoločnostiach našej civilizácie konzumácia pornografie megatrendom, veľmi zriedka sa možno stretnúť s kritickými rozbormi tohto fenoménu, o možných nebezpečenstvách pornografie sa hovorí ešte menej (ak nerátame varovania, že pri prehliadaní pornostránok je zvýšené riziko zavírovania vášho počítača).

Verejnosť si zvykla, že proti užívaniu porna vystupuje takmer bez výnimky iba Cirkev alebo aj niektoré ďalšie religiózne organizácie, a to za užívania náboženských dôvodov. V našej radikálne sekularizujúcej sa spoločnosti je obyvateľstvo postupne inštruované nezaoberať sa takým druhom argumentov, preto môže vzniknúť dojem, že konzumácia pornografie je úplne bežná a neškodná vec. Napokon, robí to každý, ako sa konzumenti navzájom radi uisťujú. Ako je to však naozaj?

Epidemický rozmer

Rozmach internetu umožnil dosiaľ nevídaný rozvoj pornografie, dnes je to suverénne najrozšírenejšie pornomédium, ktoré takmer úplne vytlačilo časopisy, kazety alebo iné nosiče. Fakt je ten, že dnes je 12 percent všetkých internetových stránok pornografických. K tomu treba pripočítať ďalšie milióny webov, na ktorých sa vyskytuje tzv. ľahká erotika, „nahotinky“ a podobný, nižšie klasifikovaný, materiál, ktorý však môže a aj často slúži rovnakému účelu ako „klasické“ porno (toto treba mať na pamäti aj pri ďalších údajoch).

Každú sekundu konzumuje pornografiu takmer 30 tisíc užívateľov internetu a každú sekundu sa za tým účelom utratí 3000 dolárov. 35 percent všetkých stiahnutí z internetu súvisí s pornografiou.

Zistiť celkové percento konzumentov porna v populácii je obtiažne a medzi jednotlivými krajinami môžu byť významné rozdiely. Väčšinou sa preto uvádzajú iba údaje získané na základe prieskumov a mnoho respondentov nemusí odpovedať pravdivo, lebo považujú záležitosť za príliš chúlostivú, čomu nasvedčujú aj rozličné výsledky v prieskumoch.

Washington Post udáva, že 25 percent mužov a 8 percent žien sleduje pornovideá na internete (samotní autori prieskumu predpokladajú, že časť opýtaných pre hanbu nebola úprimná). Iný prieskum dospel k výsledkom, že 20 % mužov a 13 % žien pozerá online pornografiu priamo v práci.

Ľahšie zistiteľné sú údaje pre mladšiu generáciu. Vďaka ľahkej dostupnosti cez internet sa priemerné dieťa prvýkrát stretne s online pornom vo veku 11 rokov. Medzi mladými dospelými je konzumácia porna extrémne rozšírená. 64 až 68 % mužov a 18 % žien ho užíva aspoň raz do týždňa, ďalších 17 % mužov a 30 % žien aspoň raz za mesiac.

Je očividné, že významná časť populácie sleduje pornografiu a so zreteľom na údaje pre mladšie generácie konzumentov porna bude masívne pribúdať. Vyjasnenie otázky bezpečnosti alebo nebezpečnosti sledovania porna je teda mimoriadnej a vzostupnej dôležitosti.

Nikoho nemôže prekvapovať, že vzhľadom na tieto údaje sa z pornografie stal mimoriadne výnosný biznis, v ktorom sa točia nehorázne peniaze (v roku 2006 predstavovali zisky z pornografického priemyslu 97 miliárd amerických dolárov). Aj preto sa o prípadných negatívach takmer vôbec nehovorí. Biznis je biznis. Je však vecou verejného prospechu, aby sa o tejto téme hovorilo.

Aké nebezpečenstvá sú spojené so sledovaním pornografie?

Asi nikoho neprekvapí fakt, že konzumácia pornografie je návyková, podobne ako drogy (osobitne sa jej účinky prirovnávajú k účinkom kokaínu a heroínu). Dr. Norman Doidge, kanadský odborník pôsobiaci na Columbia University, opisuje vo svojej svetoznámej knihe The Brain That Changes Itself (2007) trvalé neuroplastické zmeny v mozgu, ktoré spôsobuje pornografia, rovnako ako ďalšie podobné závislosti. Práve spôsobovanie trvalých a dlhodobých zmien vo fungovaní mozgu je jedným z najvážnejších dôsledkov konzumácie porna.

Ide o postupný proces, ktorý spočíva v tom, že dlhodobé a opakované sledovanie erotických a pornografických materiálov spojené s masturbáciou môže a veľmi často vedie k chemicko-biologickému poškodeniu mozgu. Podľa Dr. Jeffreyho Satinovera, profesora na Princeton University, je škodlivá zmena mozgu konkrétne zapríčinená atrofiou (zmenšovaním sa) čelného mozgového laloku. Toto poškodenie následne vytvára anatomické a patologické zmeny, ktoré sa prejavujú v závažných mozgových disfunkciách.

Poškodenie čelného laloku sa prejavuje aj zmenami v správaní, u postihnutých osôb sa vyskytuje silné impulzívne správanie, ignorujúc dôsledky; kompulzívne (nutkavé) správanie, často vedúce k strate kontroly a sebaovládania; emocionálne labilné správanie s náhlymi a neočakávanými zmenami nálady; a dochádza k zhoršeniu rozhodovacích schopností, majúc často za následok katastrofálne rozhodnutia.

Ďalším nebezpečenstvom, ktoré so sebou prináša konzumácia pornografie, je narúšanie medziľudských vzťahoch romantického charakteru. Okrem známych efektov, ktoré spočívajú v tom, že „konzumentom“ sa ich fyzické sexuálne partnerky zdajú menej atraktívne ako tie virtuálne, a v tom, že pri sexuálnom styku sa „konzumentom“ premietajú predtým vnímané erotické a pornografické obrazy a scény, odborníci píšu o ešte vážnejšom negatíve.

Ide o oslabenie schopnosti milovať v romantickom zmysle. Sex sa vo vnímaní postihnutých osôb úplne oddeľuje od rodiny a detí, čím sa ďalej oslabuje spojenie sexuálneho života s pozíciou manžela a rodiča. V Japonsku vyvrcholili tieto negatíva (popri iných dôvodov) do celkového rozvratu spoločnosti, v ktorej sa stáva romantický permanentný vzťah medzi reálnym mužom a reálnou ženou raritou.

Navyše, užívanie pornografie nevedie iba k sexuálnej závislosti, zvyšuje šance, že sa takto „užívateľ“ sám dostane k sexuálnym úchylkám. Takýto proces je veľmi ťažko spätne zvrátiť a rovnako je veľmi náročné sa z toho dostať. Za pozornosť stojí, že podľa niektorých autorov užívanie pornografie alebo sexuálny styk pod vplyvom kokaínu alebo metamfetamínu otvára dvere k sexuálnemu experimentovaniu, s pozorovanými dôsledkami v podobe homosexuálnych náklonností u heterosexuálnych jedincov.

Za zmienku stoja aj negatíva, ktoré so sebou prináša pornografia v širšom kontexte. Dôsledkom enormného a stále narastajúceho počtu jej konzumentov naďalej prekvitá pornografický priemysel, v ktorom sú (a veľmi často nedobrovoľne) zneucťovaní a ponižovaní pornohrerci a pornoherečky.

Pornopriemysel podporuje sexualizáciu mládeže na školách, keďže tým získava budúcich zákazníkov.

Cez sledovanie porna sa tiež mnohí dostanú k predmanželskému a všeobecne predčasnému sexuálnemu životu, čo nepriamo napomáha potratárskemu biznisu a obchodovaniu s antikoncepčnými prostriedkami. To, že sledovanie porna podnecuje sexuálnu trestnú činnosť (znásilnenia, sexuálne zneužívanie, obchod s ľudmi, pedofília a pod.), dnes už nikto nepopiera.

Záverom uveďme, že o čo jednoduchšie sa musí vládnuť nad národom, kde prevažujú ľudia závislí na drogách, pornografií či alkohole. Načo sú gulagy pre tých, ktorí sú dobrovoľne otrokmi vlastných nerestí?

Ako z konzumácie porna von?

Ako vyplýva zo skoršej časti článku, jedná sa o celospoločenský problém a takmer každý z mladších generácií sa s ním musel priamo alebo nepriamo stretnúť. Je preto nevyhnutné zmieniť sa o niekoľkých postupoch zdarného riešenia.

Na úrovni štátu je potrebné podniknúť právne kroky, prijať predpisy, ktoré znemožnia jednoduchú propagáciu a šírenie erotických aj pornografických materiálov vo verejnom priestore. Tiež musia príslušné orgány štátu pozorne stíhať páchateľov trestných činov so sexuálnym podtónom (ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, kupliarstvo, ohrozovanie mravnosti, …).

V rodinách je nutné pestovať dobré a láskavé vzťahy medzi manželmi navzájom a medzi rodičmi a deťmi. Deťom je potrebné poskytnúť vo vhodnej dobe potrebné informácie, aby sa dokázali uchrániť pred sexualizáciou a dokázali žiť až do manželstva zdržanlivo, to si však bude vyžadovať aj aktívnu starostlivosť rodičov.

Jednotlivci sa musia snažiť, aby sami neprepadli závislosti na porne, ak už jej prepadli a neviete sa z nej dostať, nech sa obrátia na spoločenstvá, ktoré sa venujú liečbam závislostí. V každom prípade treba začať od seba, ako v každom boji o vlastné telo a dušu.

Zábava