čierna rodina, ilustračný obrázokV nedávnych dňoch distribuoval UNICEF prosebný list s názvom: „Pre Amosa má vrecúško hodnotu života.“ Vyzýval k finančnej podpore na kúpu vrecúšok s rehydratačnou soľou, čo je zmes vody, soli a cukru. Tá je schopná zachrániť život niekoľkomesačným deťom s chronickými hnačkami, ktoré ich dehydrujú až na smrť.

Ide o vysoko účinnú formu liečby, ktorú kmene tretieho sveta aj napriek jej jednoduchosti nepoznajú. Za to sú ale majstrami v robení detí od skorého veku, v neobmedzenom množstve a s „nesmiernou dávkou“ starostlivosti o ne.

Akosi ide o reprodukčnú stratégiu týchto ľudí, ktorá spočíva vo vysokej plodnosti a vysokej úmrtnosti. My a oni tvoríme dva diametrálne odlišné svety. Pri prvotnom pohľade na ten druhý svet padá účastníkom oboch svetov sánka. Jedným kvôli biede, smrade a beštialite, druhým kvôli prepychu a rozmaznanosti.

Tragédiou je, keď dochádza k zmiešavaniu týchto dvoch svetov. Ak sa napríklad kanibal objaví v Európe. Alebo ak človek, čo verí, že vyrezaním ženského prirodzenia dochádza k posilneniu, sa nachádza medzi nami. Rovnakou tragédiou je, ak človek vojde do sveta, kde je hranica medzi životom a smrťou ponechaná na prírodný výber a snaží sa tam za každú cenu intervenovať.

Za 66 centov dokáže UNICEF nakúpiť 10 vrecúšok, ktoré dokážu zachrániť život takto chorého dieťaťa. „Už za 16,60 € pomôžete pripraviť 250 vrecúšok orálnej rehydratačnej soli. Zachránite tak takmer 200 detí, ktoré by bez Vašej pomoci boli odsúdené na zbytočnú smrť,“ uvádza list.

Pomoc je síce šľachetná, ale treba si tiež uvedomiť, že to je iba začiatok. Potom prídu ďalšie problémy vyžadujúce oveľa väčšiu pomoc, až to skončí dospelosťou, nezamestnanosťou a nasmerovaním do Európy spolu s mnohopočetnou rodinou, kde už sociálne dávky a rôzne integračné programy nebudú stáť 66 centov, ale počas pár rokov aj 66 tisíc.

Zábava