V súčasnosti sú nemeckí národní socialisti z rokov 1933 – 1945 najčastejšie vykresľovaní ako bezcitní netvori, ktorí nemali žiadne pochopenie pre morálku a zásady. Avšak naproti dnešnej zliberalizovanej dobe, ktorá sa snaží vykoreniť tradičné a osvedčené ponímanie rodiny a ani vymieranie pôvodného európskeho obyvateľstva nevidí ako problém, možno poukázať napríklad na rodinné hodnoty. Týmto sa v národnom socializme, snažiacom sa vytvoriť harmonickú spoločnosť, pripisoval vysoký význam.

Ako príklad nacistickej rodinnej politiky vám prinášame „Desať prikázaní pre výber partnera“, súbor zásad, ktorý bol nemeckej mládeži prezentovaný ako ideál. Americký historik a eugenik Lothrop Stoddard ich nazval „ohromujúcou zmesou idealizmu a propagandy“. My vám tento dokument prinášame, aby ste si vedeli vytvoriť na nacizmus komplexnejší pohľad. Okrem toho môžete sledovať jeho nadčasovosť a zároveň istú paralelu so súčasnými kresťanskými prorodinnými hnutiami. No a v neposlednom rade mnohé predkladané prikázania v konfrontácii so sociologickými a psychologickými výskumami sú ozaj odporúčaniahodné do budovania partnerských vzťahov a rodiny bez ohľadu na storočie, v ktorom žijeme.

1. „Pamätaj, že si Nemec!“ Za všetko, čo máš, nevďačíš sebe, ale svojmu národu. Či chceš alebo nechceš, patríš k nemu; lebo zo svojho ľudu si vzišiel. Pri všetkom, čo robíš, pomýšľaj na to, či to slúži najlepšiemu záujmu a rozvoju tvojho ľudu.

2. „Zachováš si čistotu mysle a ducha!“ Ochraňuj a zveľaďuj svoje rozumové a duchovné schopnosti. Drž svoju myseľ a dušu od čohokoľvek, čo im je prirodzene cudzie, čo je proti tvojej skutočnej podstate, čo odmieta tvoj vnútorný hlas. Honba za peniazmi a pozemskými pôžitkami môže po rýchlom uspokojení často viesť k tomu, aby si prestal myslieť na vyššie veci. Buď verný sám sebe a predovšetkým k svojmu budúcemu životnému partnerovi.

3. „Zachovaj svoje telo čisté a zdravé!“ Udržuj si dobré zdravie, ktoré si dostal od rodičov, aby si mohol slúžiť svojmu ľudu. Chráň sa pred tým, aby si ho zbytočne a hlúpo premrhal. Krátkodobé uspokojenie môže dlhodobo oslabiť tvoje zdravie a dedičný poklad, na ktorý majú nárok tvoje deti a deti tvojich detí. Čo vyžaduješ od svojho budúceho životného partnera, vyžaduj od seba. Pamätaj, že si predurčený byť nemeckým rodičom.

4. „Súc z ušľachtilej krvi, neostaneš sám!“ Všetky kvality tvojho tela a ducha zaniknú, ak nebudeš mať potomkov. Sú dedičstvom, darom od tvojich predkov. Existujú ako reťaz, ktorej si len jedným článkom. Opovážiš sa túto reťaz pretrhnúť? Tvoj život je pevne zviazaný časom; rodina a ľud pretrvávajú. Tvoja dedičná hodnota tela a duše znova rozkvitá v tvojich dorastajúcich potomkoch.

5. „Vezmi si len toho, koho ľúbiš!“ Peniaze sú len dočasným statkom a nezaručujú žiadne trvalé šťastie. Kde chýba božská iskra lásky, nemôže vytrvať žiadne cenné manželstvo. Bohatstvo srdca a duše je základom trvácneho, šťastného vzťahu.

6. „Ako Nemec si vyber partnera len vlastnej alebo spriaznenej krvi!“ Keď sa druh stretáva s druhom, tam vládne skutočná jednota. Kde sa miešajú nepodobné rasy, sú nezhody. Zmiešavanie rás neharmonizuje: vedie k degenerácii a úpadku oboch kmeňov a národov. Čím menej podobné sú si prvky miešania, tým rýchlejšie sa to deje. Ochraňuj sa pred takýmto úpadkom! Skutočné šťastie vzniká len zo súladu krvi.

7. „Keď si vyberáš partnera, zváž jeho predkov!“ Neberieš si len svojho partnera, ale z istej časti aj jeho predkov. Hodnotných potomkov možno očakávať len tam, kde sú hodnotní predkovia. Dary ducha a rozumu sú dedené presne tak, ako farba vlasov a očí. Dedičnosť tu funguje rovnako ako pri osievaní polí; nezdravé semená nemôžu byť premenené na dobré. Preto si neber len jediného dobrého člena zo zlej rodiny.

8. „Zdravie je požiadavkou dokonca pre vonkajšiu krásu!“ Zdravie je najlepšou zárukou pre dlhotrvajúce šťastie, lebo je základom pre vonkajší šarm, ako aj vnútornú harmóniu. Vyžaduj od svojho partnera lekárske potvrdenie zdravotnej zdatnosti na sobáš, a to isté sprav aj ty.

9. „Do manželstva hľadaj nie hračku, ale oddaného spoločníka!“ Manželstvo nie je pomíňajúca hra, ale trvalý zväzok. Hlavný cieľ manželstva je vychovanie zdravého potomstva. Iba zväzok ľudí blízkych si duchom, telom a krvou môže zabezpečiť tento ušľachtilý zámer, v prospech ich samých, ako aj celého národa. Pretože každá rasa má svoj vlastný étos, len navzájom blízke duše dokážu spolu vytrvať.

10. „Budeš mať mnoho detí!“ Len splodením aspoň štyroch detí bude zaistené pokračovanie tvojho národa. Len splodením ešte väčšieho počtu detí zaručíš zachovanie a presun čo najväščej časti hodnôt zdedených od tvojich predkov. Žiadne dieťa nie je rovnaké ako iné dieťa. Každé zdedí iné črty. Množstvo nadaných detí značne posilňuje hodnotu národa a je najistejšou zárukou jeho budúcnosti. Ty čoskoro pominieš, ale čo odovzdáš svojmu potomstvu, pretrvá. Tvoj ľud žije naveky!

Zábava