štatistikaAko si pravidelní čitatelia istotne spomínajú, od 30. 6. 2012 do 7. 9. 2012 sme prostredníctvom nášho dotazníka zbierali odpovede na rôzne otázky. Žiaľ, zaneprázdnenosť je zlou sestrou tejto doby, a až teraz sa dostávame pomaly k vyhodnocovaniu získaných dát: naši čitatelia rovnako ako aj širšia verejnosť si to určite zaslúži.

Postupne budeme zo získaných údajov zverejňovať zopár článkov a bližšie budeme jednotlivé témy analyzovať. Tieto výstupy budú zrozumiteľné širokej verejnosti.

Mnohé údaje, ktoré sa výskumom získali, by bolo zbytočné zverejňovať. Majú často význam iba pre tvorcov portálu.

Náhodní a pravidelní čitatelia v našej vzorke
  Počet Percento
Náhodní 536 47,9
Pravidelní 583 52,1
Spolu 1119 100,0

Podstatou väčšiny analýz bude porovnávať respondentov, ktorí sú pravidelní a ktorí sú náhodní čítatelia nášho webu. Preto sme radi, že obe skupiny sú počtom veľmi vyvážené, čo môže uľahčiť nachádzanie štatisticky signifikantných vzťahov.

Zábava