Výskum 2012

štatistikaPri porovnaní našich pravidelných a náhodných čitateľov v základných demografických údajoch môžeme vypichnúť niekoľko zaujímavostí.

postavičkyZačneme teda obligátne: základnou charakteristikou výskumnej vzorky.

Do nášho výskumu sa zapojilo 1119 respondentov, za čo im patrí opakovane srdečná vďaka. Tým nám poskytli dostatočne bohatý materiál na seriózne vyhodnotenie.

Základné demografické údaje sme získali od každého jedného respondenta.

štatistikaAko si pravidelní čitatelia istotne spomínajú, od 30. 6. 2012 do 7. 9. 2012 sme prostredníctvom nášho dotazníka zbierali odpovede na rôzne otázky. Žiaľ, zaneprázdnenosť je zlou sestrou tejto doby, a až teraz sa dostávame pomaly k vyhodnocovaniu získaných dát: naši čitatelia rovnako ako aj širšia verejnosť si to určite zaslúži.

Zábava