Nositeľ Nobelovej ceny za objav DNA, dnes už 79-ročný James D. Watson, ktorého zrejme len málo ľudí na svete môže poučovať o genetike, vyhlásil, že ľudské rasy sa líšia v inteligencii. 14. októbra 2007 pre britské noviny Sunday Times povedal, že je „veľmi pesimistický o vyhliadkach Afriky“, pretože „všetky sociálne programy vychádzajú z toho, že ich inteligencia je rovnaká ako naša, zatiaľ čo všetky výskumy to vyvracajú“..

Watson je presvedčený, že čoskoro bude objavený gén, ktorý rozhoduje o rasových rozdieloch v inteligencii. Tiež povedal, že „Neexistuje žiaden silný argument na podporu tvrdenia, prečo by sa intelektuálne schopnosti ľudí, ktorí boli počas evolúcie geograficky oddelení, mali vyvinúť identicky. Naše želanie priznať všetkým rovnaké rozumové schopnosti ako určité univerzálne dedičstvo ľudstva nie je postačujúce na to, aby sa to naozaj stalo skutočnosťou.“.

Hoci Watson len povedal pravdu, následky na seba nenechali dlho čakať. Jeden z prvých, kto sa ozval, bol Steven Rose, Žid a profesor biológie na Open University. Watsonove tvrdenia nazval „škandalóznymi“. Ďalej univerzita v Edinburghu a londýnske Science Museum odvolali (už vypredané) vystúpenia Dr. Watsona, ktoré sa mali uskutočniť v najbližších dňoch. Múzeum uviedlo, že sa nebráni diskusii, ale Watsonove vyjadrenia boli „za hranicou prijateľnej debaty“..

Na dôvažok bol Watson zbavený právomocí funkcie tajomníka newyorského laboratória Cold Spring Harbor Laboratory Board of Trustees. Organizácie na „obranu ľudských práv“ Watsona so všetkou vážnosťou vyzvali, aby svoje tvrdenia odvolal a ospravedlnil sa za ne. Týždenník Plus7dní uviedol o Watsonovi článok „Hanba“, ktorého podnadpis znel: „Nositeľ Nobelovej ceny verejne zastával fašistické teórie“..

Tento prípad je klasickým príkladom nezmyselného politicky korektného besnenia. Kritika Watsona nespočívala v napadnutí pravdivosti jeho slov a nikto ich ani nevyvrátil rozumnými argumentmi. Watson nevyjadroval úsudok o kvalite alebo podradnosti čiernej rasy. Čo je to však za spoločnosť, ako sa dá dospieť k čo najbližšiemu poznaniu pravdy, ak sú vedci atakovaní nielen za svoje názory, ale jednoducho za konštatovanie faktov a je im za to zabraňované v činnosti? Ak niekoho „uráža“ vyslovenie pravdy, je to „chyba“ vedca, ktorý ju odhalil?.

Jamesa Watsona určite nemožno nazvať „nenávistným rasistom“, pretože, ako sám povedal, do svojho novootvoreného laboratória pri Harleme by chcel viac čiernych vedcov, ale neexistujú žiadni vhodní kandidáti. Napokon sa ospravedlnil za to, že jeho tvrdenia boli zle pochopené (avšak neodvolal ich). Watson povedal, že sa nesnažil poukázať na žiadnu podradnosť a nechcel ani nikoho uraziť. Nehovoril, že sa Afrike nemá pomáhať, naopak: rozmýšľal, ako najlepšie jej možno pomôcť..

Je samozrejmé, že ak chceme o niečom zodpovedne rozhodnúť, musíme najprv záležitosť posúdiť s prehodnotením čo najviac informácií. Watson ako správny vedec jednoducho poukázal na to, že politika by sa mala robiť s poznaním faktov a jedným z kľúčových faktorov je poznanie charakteru rasy, na ktorú sa majú tieto opatrenia vzťahovať.

Zábava