Výskumníci dlho žili s podozrením, že HIV je dôsledkom medzidruhového kríženia vírusu postihujúceho primáty a ľudí. Domnievali sa, že ľudia boli vystavení vírusu vyvolávajúcemu deficit imunity u opíc [SIV], ktorý potom mutoval na vírus HIV, možno kontaktom so šimpanzou krvou, pri love a konzumácii šimpanzieho mäsa.

S touto teóriou sa však všetci nestotožňovali. Dr. Graves, ktorý sa domnieva, že pri pátraní po pôvode HIV-AIDS dospel k najdesivejšiemu možnému záveru, túto tézu tiež celkom odmieta. Podľa neho je stále zreteľnejšie, že vírus neprešiel zo šimpanzov na ľudí, ako sa vedci zo začiatku domnievali, ale že ho úmyselne vytvorili lekári a vedci na objednávku vlády USA. Graves upozorňuje na skutočnosť, že Dr. Robert Gallo patentoval svoj vynález vírus HIV-AIDS v apríli 1984 na U.S. patentovom úrade pod číslom 4,647,773. Detaily možno nájsť na webovej stránke U.S. patentového úradu www.uspto.gov/úatft/index.html.

Podľa Gravesa odhaľujú vedecké dôkazy neúprosnú pravdu. Konštatuje: Vírus HIV-AIDS je umelým bioproduktom programu U.S. Special Virus. Tento federálny program sledujúci vývoj špeciálneho vírusu prebiehal v USA v rokoch 1962 až 1978. Dokument, ktorý o špeciálnom víruse zverejnil Dr. Robert Gallo, prezrádza, že USA sa usilovali o získanie vírusovej častice, ktorej použitie by malo negatívny dosah na mechanizmus ľudského imunitného systému. Tento výskumný program smeroval k pozmeneniu genetickej informaácie vírusových častíc s cieľom spojiť ich s pôvodcom zvieracej nákazy, vírusom naývaným Višna. Graves poznamenáva, že obsah spomínaného Gallovho dokumentu o špeciálnom víruse z roku 1971 je identický s textom patentu na vírus AIDS z roku 1984. Dr. Gallo v roku 1981 napokon sám priznal, že pôsobil vo funkcii vedúceho federálneho projektu vývoja nového špeciálneho vírusu.

Graves tvrdí, že získaný vírus pridával výrobca vakcín Merck ako „darček“ do experimentálnej očkovacej látky proti hepatitíde B, ktorú koncern podával koncom 70. a začiatkom 80. rokov homosexuálom v New Yorku, Los Angeles a San Francisku, a do vakcíny proti kiahňam určenej pre černochov v centrálnej Afrike (to pokračuje dodnes).

Onedlho zaplavila svet masová nákaza ľudským retrovírusom, ktorá sa významne odlišovala od všetkých známych chorôb, bola vysoko infekčná a mohla zabíjať. Graves usudzuje, že pri HIV-AIDS ide pravdepodobne o laboratórnu evolúciu vírusu Višna - (Aryiský-Hiduistický Boh), ktorý prvý krát zistili u islandských oviec. Graves, ktorý promoval na právnickej fakulte námornej akadémie v Annapolise, bol v roku 1992 sám testovaný ako HIV pozitívny.

Ľudia nevedia, že vírus HIV obsahuje častice vírusu Višna, ktorý vyvoláva ochorenie islandských oviec. Višna je umelo vyrobený vírus pochádzajúci z čias nacistického Nemecka, hovorí Graves. Prípad bol predložený Najvyššiemu súdu USA po tom, keď nižšia inštancia zamietla argumentáciu o zdroji AIDS ako nepresvedčivú a vec označila za nepodstatnú. Neverím, že niekto na svete považuje pôvod AIDS za nepodstatný. Graves vyhlásil, že má dôkazy, ktoré podľa jeho presvedčenia prinútia sudcov rozhodnúť v prospech žaloby. Keď sa tak stane, bude vláda musieť uvoľniť všetky informácie o všetkých druhoch skorších utajených výskumov, a potom vyjde najavo skutočný pôvod HIV-AIDS.

www.boydgreves.com/news/
www.tetrahedron.org/news/NR020702.html

Zdroj: Quark (magazín o vede a technike č. 9/september 2003; strana 4. článok – Je to možné?)

Zábava