žena utekáV apríli 2013 publikoval British Journal of Sports Medicine štúdiu, kde objektom boli maratónske bežkyne, pričom sa skúmala u nich prevalencia mastalgie (bolesť pŕs). Vzorku tvorilo 1285 maratónskych bežkýň. Tie vyplnili 4-časťový dotazník pozostávajúci z 30 otázok.

Až 32 % respondentiek malo skúsenosť s mastalgiou, pričom táto skúsenosť bola vo vzťahu s veľkosťou ich pŕs, a tiež s náročnosťou fyzickej aktivity. Väčšina bežkýň, ktoré pociťovali pri svojich tréningoch bolesti pŕs, považovali tento stav za diskomfortný.

Hoci nejde o žiadne prevratné zistenia, otvára to stále viac tabuizovanú otázku rozdielov medzi pohlaviami. Treba týmto ženám uznať ich pevnú vôľu vystavovania sa permanentnému diskomfortu až bolesti. Na druhej strane sú ženy biologicky prispôsobené pre každý vrcholový šport? Nie je to v rozpore s ich ženskou prirodzenosťou?

Je správne robiť také športy, pri ktorých je bolesť sprievodný jav? Nech si odpoveď hľadajú feministky, ale to, že sa tým táto ideológia dostáva do rôznych rozporov, je isté.

Zábava