žena utekáV apríli 2013 publikoval British Journal of Sports Medicine štúdiu, kde objektom boli maratónske bežkyne, pričom sa skúmala u nich prevalencia mastalgie (bolesť pŕs). Vzorku tvorilo 1285 maratónskych bežkýň. Tie vyplnili 4-časťový dotazník pozostávajúci z 30 otázok.

Až 32 % participantiek malo skúsenosť s mastalgiou, pričom táto skúsenosť bola vo vzťahu s veľkosťou ich pŕs, a tiež s náročnosťou fyzickej aktivity. Väčšina bežkýň, ktoré pociťovali pri svojich tréningoch bolesti pŕs, považovali tento stav za diskomfortný.

Hoci nejde o žiadne prevratné zistenia, otvára to stále viac tabuizovanú otázku rozdielov medzi pohlaviami. Sú ženy biologicky prispôsobené pre vrcholový šport? Nie je to v rozpore s ich ženskou prirodzenosťou?

Prečo máme nadobudnúť presvedčenie, že ženské prsia sú vhodné na to, aby sa hodiny natriasali pri vytrvalostnom behu? A prečo sa na takú hlúposť nechajú nahovoriť ženy samotné?

Zábava