Tvár gorilyVýskum amerických vedcov ukázal, že ako belochom, tak aj černochom sa čierne tváre asociujú s opicami. Autori to pripisujú podvedomému vplyvu stereotypov a rasizmu.

V roku 2011 Satoshi Kanazawa publikoval na stránke Psychology Today článok s názvom „Prečo sú čierne ženy menej atraktívne ako iné ženy?“, ktorí editori pohotovo premenovali na „Prečo sú čierne ženy hodnotené ako menej atraktívne ako iné ženy, ale čierni muži sú hodnotení ako lepšie vyzerajúci ako iní muži?“ (v skutočnosti boli bieli muži posúdení ako najkrajší, za nimi Ázijci a černosi predbehli jedine amerických Indiánov). V tomto longitudinálnom výskume veľká vzorka Američanov hodnotila fyzickú atraktívnosť žien a mužov rôznych rás. Výsledky jasne ukázali, že bieli muži aj biele ženy boli hodnotení ako najatraktívnejší.

Tento článok vyvolal obrovskú kontroverziu, na internete sa organizovali petície za to, aby bol Kanazawa vyhodený zo svojej univerzity a skupina evolučných psychológov vydala stanovisko, v ktorom svoju disciplínu dištancovala od Kanazawových výsledkov. Nakoniec bol článok asi do 2 týždňov z Psychology Today vymazaný, kritické reakcie naň však nie.

Iný výskum štyroch amerických psychológov poukazuje na inú kontroverznú súvislosť. Belochom a rovnako černochom čierne tváre evokujú asociáciu s opicami, resp. ľudoopmi. Traja zo štyroch autorov výskumu sú čierni, resp. zmiešaného pôvodu.

Vedci použili na skúmanie asociácií metódu známu ako priming: niektorým participantom štúdie v rýchlom slede (podprahovo, teda participanti to nestihli vedome zaznamenať) prezentovali istý podnet („prime“ – „naprimovali ich“), iným nie a sledovali rozdiely medzi týmito skupinami.

V jednom experimente participanti naprimovaní čiernymi tvárami rýchlejšie rozoznali opicu na nejasnom obrázku. Táto asociácia sa objavila ako u belochov, tak aj u černochov a nezávisle od toho, akú mieru rasizmu či stereotypov vykazovali. Na druhej strane, ak boli participanti naprimovaní bielou tvárou, obrázok opice rozoznávali horšie, ako keď neboli naprimovaní vôbec.

V ďalšom pokuse bielych participantov naprimovali obrázkom opice a sledovali, ako to zmení ich pozornosť. Participantom boli následne prezentované čierna a biela tvár a mali čo najrýchlejšie identifikovať, ktorá je na ktorej strane. Ak boli predtým naprimovaní tvárou opice, čiernu tvár rozoznávali výrazne rýchlejšie a venovali jej väčšiu pozornosť. Ak neboli naprimovaní, preferovali tvár vlastnej rasy. V ďalšom experimente bola tvár belocha nahradená tvárou aziata. Aj tú participanti černocha asociovali s opicou, ak boli obrázkom opice naprimovaní; pri absencii primingu ale nepreferovali žltú tvár pred čiernou.

Ako sa ukázalo, sila tejto asociácie nezávisela od toho, či bol participantom známy stereotyp „černosi sú ako opice“. Iba 9 % účastníkov o tomto stereotype vedelo, naproti tomu až 94 % poznalo stereotyp, že černosi sú násilní.

Ako to vyhodnotili autori štúdie? Tvrdia, že asociácia černochov a opíc nesúvisí s vedomým rasizmom, ale ľudia (čierni aj bieli) sú stále ovplyvňovaní históriou „rasového utláčateľstva“ v USA. Tieto predsudky minulosti stále pretrvávajú v spoločnosti „spôsobmi, ktoré sú oveľa menej nápadné, ako sa predtým predpokladalo“.

Samozrejme, predsudky môžu zohrávať istú rolu v tomto jave – ťažko vyčísliť akú. Nemožno ale poprieť, že černosi naozaj majú isté fyzické črty, ktoré ich pripodobňujú k niektorým vyšším opiciam. V štúdii nepíšu presne, ako vyzeral predmetný stimul, avšak ak pripomínal gorilu, mohla nastať istá podobnosť k černochom: napr. širším nosom alebo tmavým zafarbením. Aj toto mohlo teda zohrať istú rolu – nevieme však akú.

Táto téma je, samozrejme, veľmi citlivá. Pripodobenie príslušníkov niektorej rasy k opiciam evokuje temné stránky minulosti. Zároveň sa nám ale ukazuje aj moderná politická korektnosť: hypotéza, že by tam mohli byť isté podobnosti, nie je ani zvažovaná. To by pritom neznamenalo, že černosi sú nejakým spôsobom horší. Aj bieli majú isté črty, ktoré ich pripodobujú k opiciam viac ako černochov: napr. majú viac ochlpenia.

V každom prípade, automaticky predpokladať, že za celý uvedený jav asociácie černochov s opicami je zodpovedný len rasizmus a nediskutovať aj o potenciálnych skutočných fyzických podobnostiach (hoci s dobrými úmyslami) je prejavom predpojatosti

Zábava