PsychológiaAktuality.sk priniesli správu „Sú rasisti a konzervatívci hlúpi? Štúdia tvrdí, že áno“. Záver štúdie, ktorej autormi sú psychológovia z Ontária a ktorá bola publikovaná v časopise Psychological Science, sa však sotva mohol niesť v takomto ostrom duchu.

Záver štúdie znel asi nejako takto: u respondentov, ktorí sa v sebahodnotiacom dotazníku identifikovali so znakmi, ktoré sme operacionalizovali ako dominantne konzervatívne či rasistické, vykazovali zároveň v testoch signifikantne v priemere o niečo nižšie IQ skóre ako tí, ktorí boli klasifikovaní ako liberáli.

Takýto typ štúdie však vzniká väčšinou s jasným cieľom – diskreditovať ideologickú opozíciu. A v tomto prípade sa zdá, že má slúžiť naozaj najmä politickým účelom v USA s cieľom diskreditovať „republikánov“ zo strany „demokratov“.

Vágne pojmy

Na vedeckom poli dodnes nie je poriadne definovaný pojem rasizmus a teda ani rasista. Ešte väčší problém je s definovaním konzervativizmu a liberalizmu.

Ide o veľmi nejasné pojmy, ktoré navyše v rôznom čase a v rôznom priestore či situáciách majú veľmi odlišnú podobu. A u väčšiny ľudí sa obsahy týchto pojmov rôzne prelínajú.

Iné je byť konzervatívcom či liberálom v ekonomike, iné v bioetických témach, iné to je v rodičovskej výchove, iné v riadení organizácie, iné v postojoch k optimálnemu nastaveniu sociálneho systému, iné v umení či estetickom vkuse, iné vo vzťahu muža a ženy, iné v etikete a takto by sa dalo pokračovať a pitvať veľmi dlho.

Väčšina ľudí je v niektorých oblastiach konzervatívna a v niektorých liberálna, pričom hranica medzi tým je taktiež veľmi vágna a silno relatívna.

Konštrukty pojmov v rukách autorov štúdie

Autori štúdie museli tento problém riešiť operacionalizáciou a bolo čisto v ich rukách, aké vyberú znaky, ktoré budú reprezentovať rasistu, konzervatívca, liberála ap. Ak by taký výskum robili rasisti či konzervatívci, dospeli by rovnako ľahko k opačnému výsledku, keby chceli.

Rozdiely v priemerných výsledkoch sú, samozrejme, veľmi jemné a oveľa významnejšie sú rozdiely na individuálnej úrovni. Preto, ak sa na základe tohto pofidérneho výskumu vystatuje niekto, kto sa identifikuje ako liberál, že je od konzervatívca či rasistu inteligentnejší, dokazuje tým práve svoju hlúposť, lebo z výsledkov takéhoto výskumu nič také nevyplýva.

Z nudných záverov novinárske senzácie

Žurnalisti však takéto nuansy výsledkov výskumu svojou hlúposťou dokážu tak skontrastniť, až vyznievajú absurdne. A akoby sugestívne predkladali ľuďom presvedčenie, že ak budú liberálnejší, ich inteligencia porastie, čo je, samozrejme, nezmysel.

Kto je rasista? A kto je hlúpejší?

Ak sa spýtate človeka s nízkym vzdelaním a nižšou inteligenciou, ako by riešil cigánsky problém, povie, že „vystrílat ich šeckých“. Ak sa to spýtate pomerne inteligentného docenta či profesora, začne blabotať dlhé súvetia, ktorým málokto rozumie, ktorými nič nepovie, pričom v diskrétnom súkromí skonštatuje často približne to isté, čo napr. robotník zo stavby, no možno spisovnejšie.

Vyššia inteligencia je totiž aj v silnom vzťahu s pokrytectvom či neúprimnosťou. Inteligentnejší ľudia vedia veľmi dobre, čo je politicky nekorektné a aj napriek tomu, že to je proti ich presvedčeniu, vedia vynaložiť veľa úsilia na pretvárku v súlade s konvenčnou ideológiou elít spoločnosti.

V štúdiách takéhoto typu tak nálepka „zlého rasistu“ ostáva najmä pre menej inteligentných, čo sa v interpretácii výsledkov dá ľahko proti nim zneužiť.

Kampaň Ľudia proti rasizmuIste si mnohí spomínajú na kampaň s mozgami združenia Ľudia proti rasizmu. Beloch, černoch, Róm mali rovnako veľký mozog a rasista malý, čím chceli autori povedať, že tieto skupiny sú rovnako inteligentné, iba rasista je hlúpy.

Vedecké výskumy v tejto téme však tvrdia niečo celkom odlišné. Černosi aj Rómovia majú v priemere pomerne výrazne nižšie IQ ako bieli a rovnako tak aj o čosi menší objem mozgu.

Pre mnohých je však takéto tvrdenie rasistické, pričom ide o holý vedecký fakt, ktorý je vo vede ticho akceptovaný, no tabuizovaný zároveň.

Ak túto skutočnosť popieram a staviam sa do akejsi antirastistickej pozície, som rozhodne skôr hlúpejší ako chytrejší. Takže takýto „rasista“ je rozumnejší ako „antirasista“, čo ignoruje vedeckú pravdu.

Novinári vzbudili senzácie a vášeň v internetových debatách, no úplne zbytočne. Inteligenciu má každý svoju a prináleženie k takým masovým a obsahovo nejasným skupinám ako konzervatívci, liberáli či rasisti túto inteligenciu neovplyvní.

Zábava