Veda a technika

James Dewey WatsonUž viac ako sedem rokov ubehlo od kontroverzného rozhovoru Jamesa D. Watsona, jedného z objaviteľov štruktúry molekuly DNA a laureáta Nobelovej ceny za medicínu z roku 1962, na pôde výskumnej inštitúcie Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL). V ňom Watson poukázal na existenciu rasových rozdielov a vyjadril pochybnosti o vyhliadkach Afriky na výrazne zlepšenie pomerov v budúcnosti. Po týchto slovách nasledovala hysterická mediálna a politická kampaň, následkom ktorej bol Watson takmer úplne profesionálne a ekonomicky zničený. Zlá je aj jeho finančná situácia, v uplynulých týždňoch sa rozhodol predať svoju medailu Nobelovej ceny.

žena utekáV apríli 2013 publikoval British Journal of Sports Medicine štúdiu, kde objektom boli maratónske bežkyne, pričom sa skúmala u nich prevalencia mastalgie (bolesť pŕs). Vzorku tvorilo 1285 maratónskych bežkýň. Tie vyplnili 4-časťový dotazník pozostávajúci z 30 otázok.

Agresívny mladíkJedna z najvýznamnejších tém súčasných spoločenských vied sa týka hľadania dôvodov, prečo sme takí, akí sme – inteligenčne, behaviorálne, mravne, osobnostne a pod. Proti sebe stoja dve protichodné vysvetlenia: jedno tvrdí, že rozhodujúce je prostredie, v ktorom človek vyrastá a žije a to zásadne ovplyvňuje jeho vlastnosti a schopnosti; druhé tvrdí, že rozhodujúce sú gény, ktoré sme zdedili po predkoch, tie určujú, akí budeme alebo akí môžeme byť. Prostredie zohráva iba druhoradú úlohu.

Nerovnosť pohlavíProblematika rodovej rovnosti patrila v uplynulých mesiacoch medzi horúce témy vo verejnom diškurze na Slovensku. Napriek tomu (alebo práve preto?) úvodom objasním tento koncept a jeho význam v súčasnej spoločnosti.

Tvár gorilyVýskum amerických vedcov ukázal, že ako belochom, tak aj černochom sa čierne tváre asociujú s opicami. Autori to pripisujú podvedomému vplyvu stereotypov a rasizmu.

ČernochGenetika je snáď najdynamickejšou disciplínou biológie a jej význam (aj) pri objasňovaní tajomstiev ľudského pôvodu, vzhľadu a správania rastie doslova každým dňom. Ťažko si predstaviť modernú medicínu, biológiu, genealógiu či biochémiu bez poznatkov, ktoré prináša práve genetika. V dnešnej dobe sa však vyskytujú prípady, keď sa aj tieto poznatky môžu stať politicky nekorektnými.

PsychológiaAktuality.sk priniesli správu „Sú rasisti a konzervatívci hlúpi? Štúdia tvrdí, že áno“. Záver štúdie, ktorej autormi sú psychológovia z Ontária a ktorá bola publikovaná v časopise Psychological Science, sa však sotva mohol niesť v takomto ostrom duchu.

Záver štúdie znel asi nejako takto: u respondentov, ktorí sa v sebahodnotiacom dotazníku identifikovali so znakmi, ktoré sme operacionalizovali ako dominantne konzervatívne či rasistické, vykazovali zároveň v testoch signifikantne v priemere o niečo nižšie IQ skóre ako tí, ktorí boli klasifikovaní ako liberáli.

USB kľúčZ technického hľadiska nie tak celkom. Kľúče sú relatívne odolné a preto sa s nimi občas zachádza vyslovene nešetrne. Máloktorý USB kľúč je na takéto situácie konštruovaný. Hrozí tak strata údajov alebo aj trvalé poškodenie USB kľúča. Tento článok chce ale poukázať na iný problém.

Odpočúvanie a al EÚEurópska únia sa rozhodla investovať v najbližších piatich rokoch takmer 11 miliónov eur do projektu „sledovania abnormálneho správania obyvateľstva“. Európska únia chce, aby sa na každej ulici v mestách nachádzali kamery a mikrofóny, ktoré majú za úlohu napr. rozoznať bežný rozhovor od volania o pomoc, dohadovanie sa o umiestnení výbušniny a pod. V praxi to má začať fungovať do 3 rokov.

magazín 21. století21. století je český populárno-vedecký časopis, ktorý publikuje články z rôznych vedeckých oblastí. V jednom zo starších vydaní (21. století, január 2006, str. 46). 21. století časť svojho obsahu venuje otázkam čitateľov, na ktoré odpovedá. Jeden čitateľ položil síce politicky nekorektnú, ale vedecky legitímnu otázku: „Líšia sa nejak ľudské rasy, čo sa týka kvality génov? Mám na mysli inteligenciu, prispôsobivosť prostrediu, morálne vlastnosti...“

Veda by mala byť o faktoch a slobodnej diskusii. Nedávno schválená učebnica biológie pre gymnáziá je však ovplyvnená ideológiou rovnostárstva. Tvrdí, že ľudské rasy neexistujú, pričom uvádza argumenty iba z jednej strany.

Nositeľ Nobelovej ceny za objav DNA, dnes už 79-ročný James D. Watson, ktorého zrejme len málo ľudí na svete môže poučovať o genetike, vyhlásil, že ľudské rasy sa líšia v inteligencii. 14. októbra 2007 pre britské noviny Sunday Times povedal, že je „veľmi pesimistický o vyhliadkach Afriky“, pretože „všetky sociálne programy vychádzajú z toho, že ich inteligencia je rovnaká ako naša, zatiaľ čo všetky výskumy to vyvracajú“..

Zábava