george bush walker usa spojené štáty americkéKto si pred cca rokom myslel, že USA už nemôžu byť viac neobľúbené pre svoju arogantnú zahraničnú politiku, mýlil sa. Vyplynulo to z výsledkov vyšetrovania samotného amerického zákonodarného zboru. Snemovňa reprezentantov sa rozhodla vyskúmať, akú popularitu majú Spojené štáty americké a ich zahraničná politika v ostatných častiach sveta. Touto agendou sa zaoberal výbor Snemovne reprezentantov a vychádzal z dôkladného výskumu a expertnej analýzy širokého záberu údajov a prameňov. Správa, ktorá sumarizuje výsledky výskumu, dospela k záveru, že podpora a popularita USA po celom svete je na rekordne minimálnej úrovni.

„Naša fyzická sila teraz nevyzerá ako útecha, ale ako hrozba, nie ako garancia stability a poriadku ale ako zdroj nestability, násilia a utrpenia,“ povedal kongresman Bill Delahunt, predseda jedného z výboru kongresu zaoberajúceho sa ľudskými právami. Nedodal však, či a kedy za posledných tridsať, štyridsať rokov bola americká zahraničná politika zdrojom stability, poriadku a ochrany pred násilím.

Správa otvorene priznáva, že negatívne postoje voči USA narástli pre porušovanie „proklamovaných amerických hodnôt, ľudských práv a vlády zákona, pričom tieto princípy sa selektívne ignorujú“ z bezpečnostných alebo ekonomických dôvodov. K odporu prispeli tiež vojna proti Iraku a pokrytectvo, čo sa týka nedodržiavania Amerikou vyhlasovaných demokratických princípov.

Najmenšiu podporu má USA v moslimskom svete a Južnej a Strednej Amerike. Tradične si vysokú podporu politika USA drží v Izraeli, kde, vzhľadom na kompromitáciu osoby premiéra Olmerta mala v niektorých obdobiach vláda USA väčšiu podporu ako vláda Izraela. Naopak, nedávny prieskum v Európe ukázal, že väčšina, až dvaja z troch Európanov považujú USA za „silu zla“.

Ako sa hovorí: nie je až také kľúčové ani tak to, či USA sú vzorom slobody a demokracie, ale to, že väčšina sveta export „demokracie a slobody“ v ich podobe odmieta.

Zábava