Generácia Identity v akcii(24.05.2015) Aktivisti francúzskej Generácie Identity vyjadrili svoj odpor voči imigračnej politike Európske únie a zamýšľaným kvótam na azylantov nápaditým spôsobom. Včera sa im podarilo obsadiť balkón sídla Európskej komisie v Paríži, na ktorom vyvesili transparent s heslom: „Emigrácia zabíja Afriku, Imigrácia zabíja Európu“. Ich akcia vzbudila veľkú pozornosť francúzskej verejnosti.

Generácia Identity je identitárske hnutie, ktoré má svoj pôvod práve vo Francúzsku, a dnes predstavuje asi najúspešnejšie hnutie odporu európskej mládeže proti multikulturalizmu a zániku európskych národov. Demonštrácie ich odmietania bruselskej prisťahovaleckej politiky sa pritom neobmedzujú iba na Francúzsko. Rakúske Identitárske hnutie ohlásilo na 6. júna tohto roku demonštráciu vo Viedni.

Video zo včerajšieho podujatia v Paríži:

Európska mládež sa stavia na odpor, pripojí sa aj mládež na Slovensku?

Zábava