Veľmešita v Nemecku(30.9.2014, Mníchov) Magistrát mesta Mníchov rozhodol o tom, že miestne referendum o stavbe veľkej mešity v centre mesta je protiprávne. Iniciatíva bavorskej pobočky politickej strany „Die Freiheit“ údajne nenaplnila potrebné „formálne a materiálne predpoklady.“ Podarilo sa jej však zozbierať približne 65 000 podpisov, čím naplnili kvórum pre konanie referenda predpísané zákonom. Po predložení odôvodnenia tohto rozhodnutia magistrátu sa iniciátori referenda budú brániť súdnou cestou.

Ešte pred rozhodnutím magistrátu sa primátor bavorskej metropoly Dieter Reiter (SPD) nechal počuť, že chce zabrániť konaniu referenda, ktoré považuje za „platformu pre islamofóbnu propagandu“. Niektorí právnici v službách mesta kritizujú príliš všeobecné postavenie referendovej otázky, lebo podľa nich nemôžu občania hlasovať o neprípustnosti projektu, o ktorom ešte nie je známe miesto realizácie a spôsob financovania.

Jeden z iniciátorov referenda a predseda strany Die Freiheit Michael Stürzenberger na rozhodnutie magistrátu reagoval slovami, že sa po predložení odôvodnenia magistrátu obrati na súd. Podľa jeho slov pred začiatkom iniciatívy referendum konzultoval s organizáciou Mehr Demokratie, ktorá od roku 1988 presadzuje zavedenie prvkov priamej demokracie a občianskej participácie do nemeckého štátoprávneho poriadku.

Podľa odhadov dnes v Mníchove žije vyše 100 000 moslimov (7,2 % obyvateľov mesta). Ich predstavitelia sa od roku 2005 snažia o vybudovanie islamského centra s veľkou mešitou v strede mesta. V roku 2012 prenikli do spravodajstva informácie, že stavba tejto mešity má byť financovaná moslimským štátom Katar.

Snahy občanov, ktorí odmietajú islamizáciu Mníchova, vylúčiť do budúcna výstavbu veľkej mešity v centre mesta teda narazili na odpor magistrátu. Napriek dostatku podpisov sa mestské referendum predbežne konať nebude. Ozývajú sa hlasy, že ide o súčasť širšieho trendu marenia „nevyhovujúcich“ ľudových hlasovaní. Na Slovensku v súčasnosti hrozí zmarenie referenda o ochrane rodiny. Už v minulosti boli znemožnené referendá o vstupe do NATO alebo o výlučnom používaní slovenčiny v úradnom styku. „Ľud“ je tak zdrojom moci iba niekedy...

Zábava