Americko-nemecká vlajkaVláda Spolkovej republiky Nemecko nemá právo na spolurozhodovanie vo veci amerických jadrových zbraní na svojom území. Neprebehli žiadne rokovania medzi americkou a nemeckou stranou o chystanej modernizácii jadrového arzenálu USA v Nemecku. Tak znie podľa nemeckého denníka Rheinischen Post odpoveď nemeckej vlády na interpeláciu strany Zelených. Nie je však štát, na ktorého území si iný štát bez jeho súhlasu umiestňuje zbraňové systémy v pozícii satelitu alebo dokonca bábkového štátu?

Americká vláda vydala vyhlásenie, podľa ktorého plánuje umiestniť na svojich základniach v Nemecku vylepšené atómové bomby typu B61-12. Avšak nemecká vláda nebola dopredu informovaná ani požiadaná o súhlas. Už dnes je na území Nemecka približne 60 jadrových bômb staršieho typu B61. Okrem toho USA majú na nemeckej pôde 42 vojenských základní s vyše štyridsiatimi tisíckami vojakov ako pretrvávajúci pozostatok nemeckej porážky z roku 1945 a studenej vojny.

V Nemecku je dodnes citlivou skutočnosť, že po prehratej druhej svetovej vojne sa krajina rozdelila na západnú a východnú časť pod vojenským dohľadom príslušného mocenského hegemóna. V auguste roku 1994 opustili územie východného Nemecka posledné zvyšky bývalej sovietskej armády, americká armáda je v západnej časti prítomná dodnes. A ako ukazuje táto správa, Nemecko stále nie je plne suverénnym štátom.

Zábava