Viktor OrbánPodľa maďarských informácií o dvojaké občianstvo požiadalo zatiaľ okolo 7000 osôb. Najviac žiadostí ide zo Srbska a Rumunska. Nie je to prekvapivé. Srbsko nie je v Európskej únii a Rumunsko nie je v tzv. šengenskom priestore. Dvojakým občianstvom by tak tieto osoby mohli nadobudnúť niektoré výhody či už reálne alebo iba očakávané.

Významné ale je, že kritéria na dvojaké občianstvo o veľa veciach svedčia:

  1. vydokladovať aspoň jedného maďarského predka;
  2. ovládať maďarčinu na akejkoľvek úrovni;
  3. nebyť pre maďarský štát bezpečnostným rizikom.

Prvé dva body jasne vypovedajú, čo podľa maďarských predstaviteľov znamená byť „Maďarom“. Nájsť v srbskom rodokmeni jedného „poturčenca“, naučiť sa zopár maďarských fráz – to všetko s cieľom byť súčasťou šengenského priestoru – a výkazy o zmenených počtoch menšín v okolitých štátoch sú pomaly na svete. Sofistikovanejšia maďarizácia 21. storočia.

Nejde o nové praktiky. Hru s falošnými číslami v minulosti Maďari používali na presadzovanie vlastných záujmov. Viedenská arbitráž je pre Slovensko jeden príklad. Nedávny príklad zas predstavuje maďarská univerzita v Komárne, kde sa opierali Maďari opäť o štatistické číslo, ktoré však výrazne zahŕňalo aj rómov.

Výsledok takéhoto úsilia je vcelku tragikomický: štát plný ľudí so slovansko-nemeckou genetikou, avšak s jazykom, ktorý sa na žiadny susedný nepodobá. K tomu pohraničné pásma okolitých štátov plné ľudí, ktorí neraz ani nevedia, čí vlastne sú. A celé to predstavuje zárodok ľahko eskalovateľného konfliktu. To je situácia, ktorú rozhodne nie je vhodné podceňovať.

Zábava