Austrálsky minister Malcolm Brough sa vyjadril, že pre aborigénske deti v krajine by bolo výhodné, ak by sa učili po anglicky, pretože by mali väčšie možnosti uplatnenia, čím reflektoval skutočnosť, že drvivá väčšina Aborigénov žije na okraji spoločnosti a ani neovláda štátny jazyk. Tento výrok bol v masmédiách označený za „rasistický“.

Zároveň vzniká tlak austrálskych stredoškolákov, ktorí sa odmietajú učiť históriu svojej krajiny, pretože to v nich vyvoláva výčitky svedomia v súvislosti so zaobchádzaním s pôvodnými obyvateľmi. Tí ostatní z toho zas robia rasistické závery a nezdržia sa počas výučby takýchto komentárov. Asociácia učiteľov histórie preto požiadala vládu, aby prehodnotila svoje plány pri vytváraní národných učebných osnov.

Austrálske dejiny sa až do konca osemnásteho storočia klasifikujú ako pravek. Lebo až príchodom britských kolonizátorov, ktorí narazili na brehy Austrálie v roku 1788, sa austrálsky kontinent začal meniť.

Bieli kolonizátori však zabrali pôdu pôvodnému obyvateľstvu Aborigénov a to u dnešných ľudí môže zanechať len dva druhy dojmov: buď hanbu za spôsobenú krivdu alebo dôkaz o rasovej nadradenosti, výnimočne oba dojmy naraz.

Až do roku 1967 neboli pôvodní Aborigéni považovaní za občanov Austrálie a stále zaostávajú v zdravotnej starostlivosti, vzdelaní, ubytovaní a pracovných príležitostiach za bielymi Austrálčanmi.

Aby toho nebolo dosť, tak austrálska „justícia“ najnovšie nadraďuje práva sexuálnej menšiny nad práva celku. Občiansky súd v štáte Victoria minulý týždeň vydal rozhodnutie, že hotel Peel v juhoaustrálskom meste Melbourne, ktorý sa orientuje na uspokojenie homosexuálnej klientely, môže vylúčiť zo svojich priestorov zákazníkov na základe ich heterosexuálnej orientácie. Aj napriek tomu, že austrálske zákony zakazujú diskrimináciu občanov pre ich rasu, vierovyznanie či sexuálnu orientáciu.

Komisia pre ľudské práva štátu Victoria podporila rozhodnutie súdu a jej šéfka Helen Szokeová vyhlásila, že homosexuálni zákazníci zažívali v hoteli týranie, obťažovanie a násilnosti. Čo znamenajú pre daných zákazníkov pojmy ako týranie, obťažovanie a násilnosti, naznačilo nasledujúce Szokelovej vyjadrenie:

„Takisto mali pocit, akoby boli zvieratká vystavené v zoologickej záhrade. Chodili sa na nich do barov pozerať celé partie žien, ktoré si vyrazili na dámsku jazdu.“

Majiteľ hotela Peel Tom McFeely vyhlásil, že od zverejnenia správy o súdnom rozhodnutí mal hotel niekoľko „homofóbnych telefonátov“.

zdroje: TASR, SITA

Zábava