bojkot televízneho vysielania

Internetový portál Priezor.com vyzýva ľudí k týždennému bojkotu televízneho vysielania (IX. ročník) ako symbolu boja proti dekadentnému manipulovaniu ľudí. Skúste spolu so svojimi blízkymi od 5. do 12. novembra ani raz nezapnúť televízny prijímač.

Aký je charakter dnešného televízneho vysielania?

Dnešná televízia potláča slová v prospech obrazu a zvuku. Jediným kritériom tvorby programov je snaha čo najväčšieho finančného zisku, preto sa musí vyvolať u konzumentov maximálny záujem. K tomu sú zapojené tie najnižšie pudy človeka, čím je divák ponižovaný bez toho, aby si to uvedomoval.

Televízne noviny a reportáže potláčajú realitu v prospech ohúrenia, pohybujú sa v úzko vymedzených politicky korektných mantineloch, používajú negativizmus namiesto dobra, degradujú hodnoty, čím vytvárajú priestor pre úspech plytkej ponuky pri výbere moci – v demokratických voľbách.

„Hrdinovia“ reality show vám nepovedia, že máte v hromadných dopravných prostriedkoch uvoľniť miesto starším ľuďom. Násilie v uliciach v reálnom živote býva ostatnými ignorované, veď to je rutina fiktívneho sveta tvoreného masmediálnym spravodajstvom pesimizmu a násilia, po ktorých nasledujú akčné filmy plné krutosti a vraždenia.

V romantických filmoch a seriáloch nie je multikulturalizmus zobrazovaný ako umelá zlátanina vyvolávajúca neustále konflikty, ale ako niečo, čo dokáže existovať v harmónii spolu s blahobytom. Príslušníci etník či rás, ktorí tvoria v reálnom svete často okraj spoločnosti, sú v televízii disproporčne s realitou zobrazovaní ako tvoriví a kultúrni jedinci.

Dokumenty zaoberajúce sa dejinami sú len povrchnými opismi z vyselektovaných informácií, ktoré sú nenápadne, ale o to viac ideologizované; usilujú sa tiež najmä ohurovať a manipulovať.

Prostredníctvom individuálnych osudov a citovej manipulácie dochádza k snahe o otvorené prijatie homosexuality. Rozsiahlym disproporčným zastúpením deviantných aktov sa presadzuje vyvolenia zdania normálnosti.

Televízne programy systematicky zosmiešňujú dominantné náboženstvo spoločnosti a vyvolávajú pohŕdanie autoritami.

Konzument televízneho vysielania si vytvára obmedzený svet fikcie a stráca chuť vidieť, žiť a meniť realitu. Stáva sa ľahostajným otrokom dnešnej doby.

Televízie sú živené najmä príjmami z reklám, ktorých hodnota je závislá od počtu zasiahnutých. Ak sa v každom človeku vytvorí dostatočná vôľa na odmietnutie televízie, alebo sa ľudia stanú náročnými na kultúru televízneho programu, buď televízne spoločnosti skrachujú, alebo budú nútené pozmeniť charakter svojich programov v prospech kultúry.

Ako vyplniť ušetrený čas?

Ak je človek navyknutý pozerať denne televíziu niekoľko hodín a odzrazu sa odhodlá k týždennému bojkotu, zistí, že má naraz viac času. Tento čas môžete vyplniť oveľa užitočnejšie, napr. štúdiom hodnotnej literatúry.

Jedným z nepriamych negatív sledovania televízie je aj absencia pohybu a následné možné problémy s fyzickým stavom človeka, ktorý sa môže prejaviť naberaním tukov alebo minimálne ochabnutím svalstva. Preto neváhajte a využite tento čas na športové aktivity. Je úplne jedno, akého druhu pestované športy sú.

Ak máte rodinu, deti, je obrovským ochudobnením pre ne, ak namiesto venovania sa im a pozitívnemu ovplyvňovaniu ich hodnôt uprednostňujete radšej sledovanie televízie. Vyjdite s nimi von a poukazujte im krásy prírody a svojej vlasti.

Ak vydržíte bojkotovať televíziu počas jedného týždňa, uvedomíte si, že ste nič nestratili, ale práve naopak.

Zábava