• NATO, Severoatlantická aliancia
  • Podľa prieskumu verejnej mienky až 75 % obyvateľov Slovenska si myslí, že NATO sa v krízových situáciách zasadzuje za „správne“ alebo „skôr správne“ veci. Takmer dve tretiny opýtaných by súhlasili s poskytnutím slovenských výcvikových zariadení na účely NATO a vyše 59 % s vyslaním slovenskej ženijnej jednotky do zahraničia.
  • Dav asi 200 ľudí sa zišiel na berlínskom letisku, aby protestovali proti masovej deportácii 109 Vietnamcov. Išlo o neúspešných žiadateľov o azyl v Nemecku a Poľsku. Hoci v súlade s medzinárodným právom aj nemeckými zákonmi musí byť každá žiadosť o azyl vybavená osobitne, demonštranti sa vyjadrili, že takéto „skupinové deportácie“ obvykle „bránia podrobnému preskúmaniu konkrétnych prípadov“.
  • Podľa štúdie dvoch holandských univerzít má v druhom najväčšom holandskom meste Rotterdam až 55 % obyvateľov marockého pôvodu vo vekovej skupine 18 – 24 rokov záznam v trestnom registri. V rovnakej vekovej skupine má trestný záznam aj 40 % prisťahovalcov z Karibiku a 36 % holandských Turkov. Nebieli majú taktiež väčšiu tendenciu k recídíve: u Maročanov je to 90 %, zatiaľ čo u bielych Holanďanov „len“ 60 %.
  • Izraelský premiér Benjanim Netanjahu sa otvorene vyjadril, že Izrael nebude zasahovať proti rozširovaniu už existujúcich (nelegálnych) židovských osád na palestínskom území. Na požiadavku, aby bola zastavená výstavba všetkých osád na okupovanom palestínskom území, Netanjahu odpovedal: „Existujú prijateľné požiadavky a potom požiadavky neprijateľné.“
  • Podľa správy OSN Zimbabwe potrebuje v tomto roku humanitárnu pomoc aspoň 505 miliónov eur. Táto je potrebná len na to, aby mohlo byť poskytnuté jedlo a voda 6 miliónom ľudí ohrozených hladomorom. Okrem toho bude asi 600 000 rodín pred začiatkom obdobia sejby potrebovať dotácie na svoje farmy.

Zábava