• Belousovová, Anna, Malíková, SNSPodpredsedníčka SNS Anna Belousovová a občianske združenie Ľudia proti rasizmu sa predbiehajú v tom, vďaka komu bola zakázaná politická strana Slovenská pospolitosť – národná strana. Najnovšie ĽPR vo svojom stanovisku uviedlo, že SP – NS bola rozpustená na základe podnetu, ktorý vyšiel od právnikov ĽPR. Belousovová sa 27. marca pochválila, že za zrušením SP – NS stála SNS.
  • České ministerstvo školstva plánuje vyčísliť počet Rómov v školách. Zisťovanie sa má uskutočniť formou dotazníkov, pričom kľúčový pre to, či sa niekto považuje za „Róma“ je, či je považovaný za Róma „významnou časťou svojho okolia“.
  • V Nemecku bola zrušená mládežnícka organizácia „Vlasti verná nemecká mládež“ (Heimattreue Deutsche Jugend), ktorá sa profilovala ako „skupina pre životné prostredie, komunitu a vlasť“. Ministerstvo vnútra jej zákaz odôvodnilo tým, že mladí ľudia v nej boli učení, že cudzinci a Židia sú hrozbou pre nemecký národ, o koncepte čistoty krvi či o potrebe vytvorenia elity národa.
  • Policajná právnická univerzita v Petrohrade vydala pre svojich študentov učebnicu „Dejiny štátu a práva v rokoch 1985 až 1991“, kde sa okrem iného uvádza, že Stalina odstránili sionisti alebo že Žid Trocký presadzoval v Rusku boľševizmus v mene svetového sionizmu. Posledný hlavný tajomík komunistickej strany ZSSR M. Gorbačov (Garbner) mal v roku 1992 v izraelskom parlamente povedať, že všetko v ZSSR robil „v mene nášho boha Mojžiša“, uvádza sa v knihe.
  • Palestínski úradníci rozpustili 13-členný detský sláčikový orchester „Struny slobody“, pretože vystupoval na pamiatkovej akcii za obete holokaustu. Podľa úradníkov je otázka holokaustu politickou záležitosťou a dirigentka orchestra takto deti zneužívala na politické účely. „Musíme brániť naše deti,“ vyjadril sa Adnan Hindí z ľudového výboru, ktorý zakázal skupinu.

Zábava