• Podľa prieskumu verejenej mienky uskutočneného agentúrou Dicio si viac ako 60 % Slovákov želá sprísnenie ochrany prírody na Slovensku.
  • Jedenásť obcí v nitrianskom kraji sa zapojilo do projektu, ktorého cieľom je integrovať Rómov do spoločnosti. Denník SME dal článku, ktorý prinášal túto informáciu nadpis „Jedenásť obcí projektom integrovalo Rómov do spoločnosti“ – ako keby išlo o hotovú záležitosť, hoci doterajšie pokusy integrovať Rómov končili skôr neúspechom.
  • Talianska vláda plánuje v priebehu nasledujúceho roka zrušiť 167 ilegálnych rómksych osád. Miestne úrady však zriadia nové parcely, kde budú pre Rómov vybudované dediny zabezpečujúce základné sanitárne a hygienické potreby.
  • Európsky parlament vyhlásil hladomor na Ukrajine z 30. rokov spôsobený úmyselne špičkami ZSSR, ktorému padli za obeť milióny ľudí, za genocídu. Na rozdiel od holokaustu však túto genocídu možno slobodne popierať a tvrdiť, že sa vôbec nestala.
  • robotník, kolchozníčka, robotník a kolchozníčka, Moskva, socializmus, socialistický realizmus
  • V Moskve bude po dokončení rekonštrukcie opäť inštalovaná viac ako 20 metrov vysoká socialistická socha „Robotník a kolchozníčka“. Tentokrát bude umiestnená až na 37-metrový podstavec, zatiaľ čo za socializmu bola iba na 10-metrovom.
  • Organizácia zaoberajúca sa slobodou tlače Reportéri bez hraníc zostavila výročnú správu o stave slobode tlače vo svete, vrátane posudzovania slobody tlače mimo svojho územia. „Najdemokratickejší štát sveta“ USA sa umiestnil na 111. a „jediná demokracia Blízkeho východu“ Izrael až na 149. mieste – spomedzi 160 posudzovaných krajín.

Zábava