• Podľa prognóz má asi od roku 2025 začať pokles počtu obyvateľov Slovenska. Okolo tohto bodu už ani narastajúce prisťahovalectvo (v priebehu roka 2007 stúpol počet prisťahovalcov na Slovensko o viac ako 30 %) či vysoká rómska pôrodnosť nebudú stíhať kompenzovať úbytok bielych.
  • Vyše 19 miliónov korún zo štátneho rozpočtu bude v budúcom roku pravdepodobne vynaložených na odstraňovanie znečisťujúcich látok, ktoré ostali vo vojenských priestoroch po sovietskych okupačných vojskách, ktoré odišli na začiatku 90. rokov.
  • Americké vojská v Afganistane napadli v provincii Nangarhár účastníkov svadobnej hostiny. Tomuto útoku padlo za obeť 22 civilistov. Americká armáda tvrdí, že išlo o „militantov“.
  • Ministerstvo školsta v Holandsku znemožnilo občanom Iránu prístup k štúdiu jadrových technológií. Holandsko, považované za jeden z najliberálnejších a najslobodnejších štátov na svete teda diskriminuje ľudí podľa štátnej príslušnosti, resp. národnosti.
  • Podľa zistení Európskej komisie dosahujú potomkovia imigrantov prvej generácie v škole horšie výsledky než predošlá generácia prisťahovalcov. Európania, ak majú možnosť, sa snažia svoje deti dať preč zo škôl s vysokým podielom imigrantov. „Riešením“ podľa EÚ je „medzikultúrne vzdelávanie“ a integrácia škôl (opak toho, čo si praje veľká časť Európanov).

Zábava