• 18. marca 2008 organizovala Občianska konzervatívna strana spolu so siedmimi mimovládnymi organizáciami v Bratislave protest proti udalostiam prebiehajúcim v Tibete. O „úspechu“ tejto akcie, ako aj popularite zmienených subjektov, svedčí aj počet účastníkov – ako uviedol denník SME: „Protesty Tibeťanov prišlo s transparentmi ako Stop vraždeniu nevinných a Slobodu pre Čínu, Slobodu pre Tibet podporiť asi dvadsať ľudí.“
  • Rada pre autonómiu Karpatskej kotliny sa rozhodla, že bude žiadať NATO a EÚ o podporu pri snahách o autonómiu pre maďarské menšiny v Európe. Na stretnutí, kde sa o tomto rozhodlo, sa zúčastnili aj Miklós Duray, Zsolt Németh (popredný funkcionár maďarskej strany FIDESZ) a László Tökés (sedmohradský reformovaný biskup a poslanec Európskeho parlamentu), ktorý je predsedom Rady.
  • Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa na návšteve Izraela vyjadrila, že sa doslova „skláňa pred obeťami nacistického vyhladzovania“, židmi.
  • Predstavitelia Kosova, ktorí pri svojich separatistických snahách argumentovali „právom na sebaurčenie“, teraz odmietli návrh, aby oblasti obývané väčšinovo Srbmi boli vrátené Srbsku. Hoci neváhali roztrhnúť územnú celistvosť iného štátu, teraz sa odvolávajú na to, že „územná celistvosť Kosova je už garantovaná medzinárodným spoločenstvom“.
  • Na piate výročie začatia vojny v Iraku protestovali v amerických mestách tisíce ľudí proti politike vlády. Prezident George Bush, ktorého nepodporuje ani tretina obyvateľstva, však vyhlásil, že napriek veľkým stratám na životoch aj finančným nákladom bolo rozpútanie vojny v Iraku správnym rozhodnutím.

Zábava