• Na Slovensku bola oficiálne založená dištriktná veľká lóža slobodomurárstva. Predtým slobodomurári na území Česka a Slovenska pôsobili v rámci spoločnej československej lóže, ktorá vznikla za prvej ČSR v roku 1923.
  • „Nezávislá“ organizácia MEMO 98 vo svojej správe o monitoringu médií kritizovala televízie vysielajúce na Slovensku, že sú v nich „časté príspevky negatívne zobrazujúce život Rómov“, ba dokonca toto etnikum býva spájané s kriminalitou. Či sú takéto zábery pravdivým vyobrazením života cigánov na Slovensku, MEMO 98 zjavne nezisťovala.
  • So vzrastajúcim počtom Neeurópanov v západnej Európe pokračuje aj zmena spoločnosti: v Berlíne sa predstavitelia Nemeckej islamskej konferencie, na čele ktorej stojí spolkový minister vnútra Wolfgang Schäuble, dohodli, že v Nemecku sa čoskoro začne vyučovať islamské náboženstvo ako samostatný predmet.
  • Výskum robený medzi britskými študentmi prišiel k záveru, že mladým ľuďom škodí prehnaná posadnutosť celebritami. Vplyvom mediálneho pôsobenia mnohí žiaci zanedbávajú vzdelanie a prikláňajú sa radšej k budúcej kariére.
  • Predstavitelia amerického ministerstva zahraničných vecí sa vyjadrili, že Kosovo nepredstavuje precedens, ale iba „výnimku“ zo zásady nepodporovať separatizmus. Pritom jasne neupresnili, aké sú podmienky (okrem možno svojvôle USA?) udelenia takejto „výnimky“.
  • Víťazmi parlamentných volieb v Iráne sa s viac ako dvomi tretinami hlasov stali konzervatívci, ktorí podporujú súčasného prezidenta Mahmúda Ahmadínedžáda. O týchto voľbách americké ministerstvo zahraničia vyhlásilo, že ich výsledky budú vymyslené: a to ešte predtým, ako voľby vôbec prebehli.

Zábava