• Na Slovensku bola oficiálne založená dištriktná veľká lóža slobodomurárstva. Predtým slobodomurári na území Česka a Slovenska pôsobili v rámci spoločnej československej lóže, ktorá vznikla za prvej ČSR v roku 1923.
  • „Nezávislá“ organizácie MEMO 98 vo svojej správe o monitoringu médií kritizovala televízie vysielajúce na Slovensku, že sú v nich „časté príspevky negatívne zobrazujúce život Rómov“, ba dokonca toto etnikum býva spájané s kriminalitou. Či sú takéto zábery reprezentatívnym vyobrazením života cigánov na Slovensku, MEMO 98 nezisťovala.
  • So vzrastajúcim počtom Neeurópanov v západnej Európe pokračuje aj zmena spoločnosti: v Berlíne sa predstavitelia Nemeckej islamskej konferencie, na čele ktorej stojí spolkový minister vnútra Wolfgang Schäuble, dohodli, že v Nemecku sa čoskoro začne vyučovať islamské náboženstvo ako samostatný predmet.
  • Výskum robený medzi britskými študentmi prišiel k záveru, že mladým ľuďom škodí prehnaná posadnutosť celebritami. Vplyvom mediálneho pôsobenia mnohí žiaci zanedbávajú vzdelanie a prikláňajú sa radšej k budúcej kariére.
  • Predstavitelia amerického ministerstva zahraničných vecí sa vyjadrili, že Kosovo nepredstavuje precedens, ale iba „výnimku“ zo zásady nepodporovať separatizmus. Nikto neupresnil, aké sú podmienky (okrem svojvôle USA) udelenia takejto „výnimky“.
  • Víťazmi parlamentných volieb v Iráne sa s viac ako dvomi tretinami hlasov stali konzervatívci, ktorí podporujú súčasného prezidenta Mahmúda Ahmadínedžáda. O týchto voľbách americké ministerstvo zahraničia vyhlásilo, že ich výsledky budú vymyslené: a to ešte predtým, ako voľby vôbec prebehli.

Zábava