• František Šebej v časopise .týždeň uviedol, čo pre týchto „demokratov“ znamená iný názor, než majú oni: „Poprieť holokaust je vzývanie zla priam rituálnym spôsobom. Je to demonštratívne zneuctenie obetí šoa ešte po šiestich desaťročiach. Čo môže lákať myseľ psychopata viac?“
  • Predseda SNS Ján Slota sa vyjadril, že vo Francúzsku nežijú Alžírčania alebo Maročania. Podľa Slotu, oni sú všetci Francúzi.
  • 32 slovenských historikov, archeológov a jazykovedcov, z ktorých 17 dosiahlo akademický titul profesora vydalo stanovisko vyjadrujúce nesúhlas so spochybňovaním autochtónnosti slovenského národa na našom území. Okrem iného uvádzajú, že správnym pomenovaním obyvateľstva Veľkej Moravy na území Slovenska má byť starí Slováci (Sloveni).
  • V Kosove sa už utvorila „veľká koalícia“, vláda, ktorá si priamo kladie za cieľ odtrhnutie sa od Srbska. Separatistické tendencie Kosova silne podporuje USA. Srbská pravoslávna cirkev sa k tomu vyjadrila: „Mocnári tohto sveta dnes hádžu kockami o našu zem a nehanebne urážajú naše city a našu dôstojnosť. Dnes pre svoje záujmy na Balkáne a v Európe chcú srbskému ľudu vziať jeho kolísku, srdce a dušu, ktoré naveky zostanú v Kosove.“
  • Izraelské ministerstvo vnútra odmieta, aby bola zverejnená tzv. Spiegelova správa o židovských osadách vypracovaná v roku 2006 vtedajším ministrom vnútra. Zverejnenie tejto správy, ktorá je najrozsiahlejšou databázou izraelských ilegálnych osád, by vraj „mohlo poškodiť zahraničné vzťahy“ Izraela.

Zábava