• Podľa správy Amnesty International sú rómske deti na Slovensku diskriminované, pretože často navštevujú osobitné školy. AI sa zrejme ani nezaoberala možnosťou, že táto skutočnosť by mohla byť zapríčinená rozdielnou inteligenciou Rómov, ale zodpovednosť zvaľuje na Slovensko. Podobná kritika sa ušla aj Českej republike.
  • Parlamentné voľby v Kosove vyhrala strana bývalého vodcu UCK Hashima Thaçiho. Za jednu z prvých priorít určil nezávislosť Kosova.
  • Vzhľadom na obrovskú kriminalitu rómskych prisťahovalcov z Rumunska sa v Taliansku objavili úvahy o obmedzení imigrácie z Rumunska (tá by sa však vzťahovala aj na Nerómov). Masmédiá rómskych vrahov a zločincov často označujú za „Rumunov“.
  • Podľa správy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Irán urobil dôležité kroky k transparentnosti svojho jadrového programu.
  • Izraelský predseda vlády Ehud Olmert ako „ústupok“ zo strany Izraela prisľúbil zastavenie vyvlastňovania pôdy Palestínčanov a budovania nových židovských nelegálnych osád na západnom brehu Jordánu. Budovanie nelegálnych osád na pôde palestínskych Arabov má v Izraeli dlhú tradíciu, zmieňované osady boli okrem iného porušením dohody, ktorú sa Izrael zaviazal dodržiavať v roku 2003.

Zábava