• Podľa správy Amnesty International sú cigánske deti na Slovensku „diskriminované", pretože často navštevujú osobitné školy. AI sa ani nezaoberala možnosťou, že táto skutočnosť by mohla byť zapríčinená rozdielnou inteligenciou cigánov, ale zodpovednosť zvaľuje na Slovensko. Podobná kritika sa ušla aj Českej republike.
  • V Európskom parlamente bola rozpustená nacionalistická frakcia „Identita, tradícia, suverenita“, ktorú len v tomto roku založil prezident francúzskeho Národného frontu Jean Marie Le Pen.
  • Parlamentné voľby v Kosove vyhrala strana bývalého vodcu teroristov z UCK Hashima Thaçiho. Za jednu z prvých priorít určil nezávislosť Kosova.
  • Vzhľadom na obrovskú kriminalitu cigánskych prisťahovalcov z Rumunska sa v Taliansku objavili úvahy o obmedzení imigrácie z Rumunska (tá by sa však vzťahovala aj na Necigánov). Masmédiá cigánskych vrahov a zločincov označili za „Rumunov“.
  • Podľa správy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Irán urobil dôležité kroky k transparentnosti svojho jadrového programu.
  • Izraelský predseda vlády Ehud Olmert ako „ústupok“ zo strany Izraela prisľúbil zastavenie vyvlastňovania pôdy Palestínčanov a budovania nových židovských nelegálnych osád na západnom brehu Jordánu. Budovanie nelegálnych osád na pôde palestínskych Arabov má v Izraeli dlhú tradíciu, zmieňované osady boli okrem iného porušením dohody, ktorú sa Izrael zaviazal dodržiavať v roku 2003.

Zábava