03. 04. 2012: Britská BNP bije na poplach – čoraz menej školopovinných detí uvádza angličtinu ako svoj materský jazyk

V približne 1 600 anglických školách nie je angličtina medzi žiakmi dominantným materinským jazykom. V 97 školách hovorí po anglicky iba jeden z dvadsiatich žiakov.

Dohromady je to približne jeden milión žiakov, ktorí ako materinský jazyk neuvádzajú angličtinu. Každým rokom sa tieto čísla zvyšujú.


03. 04. 2012: Aliancia za nedeľu – Slovensko (AZN), začne v krátkom čase zbierať na Slovensku podpisy pod petíciu obmedzujúcu prácu v nedeľu a vo sviatok

AZN sa domnieva, že úspešné zavŕšenie snáh o legislatívne obmedzenie nedeľnej práce v rámci celej EÚ umožní podporu rodiny, ktorá je základným článkom každého dobre fungujúceho štátu.

Túto iniciatívu musí v rámci Európy podporiť najmenej jeden milión obyvateľov behom jedného roka z minimálne jednej tretiny členských štátov EÚ. Podľa prijatého kľúča, pripadá na Slovensko zozbierať aspoň 9 750 podpisov, čo AZN plánuje niekoľkonásobne prekročiť. Na základe takto získaných podpisov bude vyzvaná Európska komisia, aby predložila legislatívny návrh obmedzujúci prácu v nedeľu a sviatok v maximálne možnej miere v rámci celej EÚ, a teda aj na Slovensku.

Zábava