Tadeuzs Pieronek, Židia, antisemitizmus
  • Poľský biskup Tadeusz Pieronek sa vyjadril, že Židia zneužívajú holokaust na svoje finančné a propagandistické ciele. Podľa neho si tiež sionisti „užívajú pozornosť médií, pretože sú napojení na silné finančné skupiny, majú enormnú silu a bezpodmienečnú podporu Spojených štátov“. O pár dní na to však už svoje vyjadrenia stiahol a ospravedlnil sa za ne. Okrem iného povedal, že keď nazýval šoa (hebrejské slovo pre holokaust) „židovským vynálezom“, myslel tým len slovo šoa a nie holokaust ako taký. 75-ročnému Pieronekovi neslúži veľmi ku cti, že ani na sklonku svojho života, už vo výslužbe, si nedokáže stáť za svojimi názormi. Politicky korektnej spoločnosti zas to, že neumožňuje ich slobodné vyjadrenie bez toho, že by sa na človeka zosypala spŕška špiny. Napokon, nie je celý tento prípad skôr len potvrdením Pieronekových prvých slov?
  • Britský súd prikázal bielej nacionalistickej strane BNP zmeniť si stanovy tak, aby sa jej členmi mohli stať aj nebieli obyvatelia. Z hľadiska filozofie strany ide o podobne absurdný krok, ako keby Ficovi vyčítali, že vo svojej strane nechce pravičiarov alebo židovskej obci prikázali prijímať aj kresťanov a moslimov.
  • Podľa prieskumu verejnej mienky vo Francúzsku až 65 % občanov je za úplný zákaz nosenia burky. Vláda chce zatiaľ zakázať nosenie burky len vo verejných úradoch pre zamestnankyne, avšak mimo nich má byť ďalej povolené. Dánsky premiér Lars Rasmussen sa nedávno vyjadril, že v demokratickej spoločnosti nemá burka miesto a bude sa preto vo svojej krajine pokúšať o jej úplný zákaz.
  • Americký minister obrany Robert Gates podal návrh zákona, ktorý umožňuje v americkej armáde slúžiť homosexuálom. Ešte minulý rok o prijatí tejto úpravy rozhodol prezident Barack Obama. Doteraz, ak bola zistená homosexualita u nejakého člena americkej armády, nemohol v nej vojak ďalej slúžiť.

Zábava