• Z 822 miliónov eur, ktoré malo Slovensko za uplynulý rok od EÚ k dispozícii na rozvoj vzdelania a vedy, využilo iba 272 miliónov. Z celkového rozpočtu EÚ na vedu a vzdelanie na roky 2007 – 2013 Slovensko využilo len 1,6 %, hoci časovo z tohto obdobia ubehlo už 33 %.
  • Kurt Westergaard, Mohamed, karikatura
  • V Kodani sa 28-ročný prisťahovalec zo Somálska pokúsil zavraždiť autora známych karikatúr Mohameda Kurta Westergaarda. 74-ročnému karikaturistovi, ktorý bol práve doma s vnučkou, sa podarilo pred útočníkom skryť v bezpečnostnej miestnosti a vyčkať do príchodu polície. Od uverejnenia spomínaných karikatúr v roku 2005 dostáva pravidelne vyhrážky smrťou, bol nútený sa niekoľko razy sťahovať a je pod policajnou ochranou. Nepokoje vyvolané zverejnením karikatúr mali v roku 2005 za následok vyše 150 obetí na životoch v rôznych častiach sveta, početné útoky na dánske veľvyslanectvá či občanov v zahraničí.
  • Keď americký prezident George Bush hovoril v roku 2003, keď agresori pod vedením USA napadli Irak, o „koalícii ochotných“, teraz už táto propagandistická fráza už bude neprípustná. Po odchode britských a austrálskych vojsk ostali Američania v krajine sami.
  • Dokonca aj v Turecku majú problémy s miestnymi Cigánmi. Keď po hádke s majiteľom istej kaviarne neskôr tlupa Cigánov rozbila jej výklad, asi 1 000 Turkov napadlo miestnu cigánsku komunitu a podpaľovali im domy a autá. Turecké úrady sa preto rozhodli 74 Cigánov presídliť.
  • Iránsky prezident Mahmúd Ahmadínedžád informoval, že jeho krajina bude požadovať reparácie za škody, ktoré utrpela počas druhej svetovej vojny. Ustanovil už komisiu, ktorá ma vyčísliť výšku náhrady. Po vypuknutí druhej svetovej vojny si Irán zachoval svoju neutralitu, čo však nevyhovovalo spojencom, a tak ho v roku 1941 obsadili: z juhu Briti a zo severu Sovieti, aby získali kontrolu nad jeho ropnými rezervami. Keďže bol okupovaný víťazmi vojny, primeraných náhrad sa zatiaľ nedočkal.

Zábava