mešita, minarety, zákaz, mešity
  • Podľa prieskumu agentúry MNS ak by sa na Česku a Slovensku hlasovalo v otázke minaretov podobne ako vo Švajčiarsku, obyvatelia našich krajín by sa rozhodli pre zákaz ich výstavby. Slováci sa dokonca ukázali o máličko uvedomelejší ako Česi: za zákaz bolo 56 % Slovákov a 54 % Čechov.
  • V Španielsku dostal azyl albín z Afriky, pretože tamojší šamani ho chceli uniesť a použiť jeho telo na magické účely. 24-ročný Abdoulaye Coulibaly má ešte dvoch bratov, ktorí sú tiež albíni a dúfa, že aj ich dostane do Európy. Podľa odhadov za posledné dva roky africkí šamani zabili a rozpredali len v rámci dvoch afrických krajín (Tanzánia a Burundi) vyše 50 albínov.
  • Na súde s údajným vojnovým zločincom Johnom Demjanjukom používa obžaloba novú stratégiu: svedecké výpovede nie obetí, ale pozostalých. V bežnej právnej praxi sa tzv. svedectvo z druhej ruky („hearsay evidence“) samozrejme vôbec za dôkaz nepovažuje.
  • Americký Úrad pre sčítanie obyvateľstva zverejnil aktuálne trendy demografického vývoja. Potvrdila sa aj smutná tzv. „čierná predpoveď“, že do roku 2050 budú väčšinu obyvateľstva USA tvoriť nebieli, ak pretrvajú súčasné demografické trendy. Nemožno očakávať, že americká vláda na čele s miešancom Obamom by proti tejto tendencii hodlala podniknúť nejaké opatrenia, keďže nárast nebieleho obyvateľstva logicky znamená aj nárast jej voličov.
  • V hlavnom meste Mexika Mexico City boli povolené homosexuálne „sobáše“. Ide o jednu z najliberálnejších úprav doposiaľ prijatých: homosexuálnym „manželom“ umožňuje totiž aj adopciu detí.

Zábava