Nick Griffin, BNP, Britská národná strana
  • Podľa štúdie „Straty z vylúčenia Rómov“, ktorú pripravila Nadácia otvorenej spoločnosti, by integrácia rómskeho obyvateľstva do väčšinovej slovenskej spoločnosti mohla mať priaznivé následky. Údajne by sa HDP mohlo zdvihnúť až o 11 percent. Podľa štúdie by mali byť Rómovia s aspoň základným vzdelaním (ktoré je povinné) byť „motivovaní“ pozitívnou diskrimináciou.
  • Biskup Richard Williamson bol v Nemecku odsúdený z trestného činu popierania holokaustu. Za svoje výroky vo švédskej televízii zo začiatku tohto roku mu súd prikázal zaplatiť pokutu 12 tisíc eur. (Vo Švédsku „popieranie holokaustu“ trestné nie je.) Vtedy Williamson povedal, že počas druhej svetovej vojny zahynulo okolo 200 až 300 tisíc Židov, nie šesť miliónov. „Holokaust si vymysleli Židia, aby docielili to, nech si pred nimi kľakneme na kolená,“ vyjadril sa Williamson už dávnejšie.
  • Americký prezident Barack Hussein Obama v rámci reformy zdravotníctva zrušil zákaz vstupu do krajiny pre ľudí nakazených HIV. Tento zákaz bol predtým v platnosti viac ako 20 rokov. Podľa novoprijatého Obamovho zákona sa taktiež rozšíril pojem „nenávistného zločinu“ (hate crime): už pôjde aj o útoky motivované rodovou príslušnosťou, sexuálnou orientáciou alebo duševným či telesným postihnutím.
  • Podľa Amnesty International Izrael neoprávnene využíva vodné zdroje na úkor Palestínčanov. AI tvrdí, že priemerný Izraelčan má denne k dispozícii takmer šesťkrát viac vody ako priemerný Palestínčan. AI uvádza aj prípady izraelských vojakov, ktorí v palestínskych osadách rozbili zásobníky na zber dažďovej vody, alebo do nich blokovali prístup vodných cisterien. Týmto podporovali priekupníkov s vodou, ktorí ju následne predávali za mnohonásobne vyššie ceny.
  • Minulý týždeň polícia v Mexiku zadržala troch indiánskych mužov obvinených z nelegálneho obchodovania s drogami a zbraňami. Údajne ide o členov ozbrojeného drogového kartelu. Niekoľko dní nato 150 miestnych indiánskych farmárov obsadilo budovu OSN a žiadalo prepustenie obvinených. OSN, ktorej budovu Indiáni okupovali, im poskytla jedlo a ich čin ani neodsúdila.

Zábava