izrael, palestína, intifáda, okupácia, západný breh, pásmo gazyIzraelskí vojaci a pohraničníci tento týždeň odstránili tri nelegálne postavené židovské osady na palestínskom území Západného brehu Jordánu. Jedna z kolónií bola stará asi šesť mesiacov a zvyšné dve len pár dní. Na prvý pohľad sa zdá, že Izrael spravodlivo aplikoval právo, a to aj proti záujmu vlastných občanov. Ak sa však na tieto skutočnosti pozrieme bližšie, zistíme, že tomu tak celkom nie je.

Ako teda skutočne Izrael zachádza so židovskými osadami mimo svojho územia? Postoj, že väčšina Židov v Izraeli sú vlastne nelegálni prisťahovalci, ktorí vyhnali palestínskych Arabov z ich vlastnej krajiny, je iste na pováženie (ešte pred asi 80 rokmi bolo napríklad na území dnešného Izraela viac kresťanov ako židov), ale teraz ho nechajme bokom.

Izrael okrem vlastného, medzinárodným právom mu priznaného územia, okupuje viacero teritórií, čím porušuje rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 242 a 338. Predovšetkým ide o Západný breh Jordánu, Golanské výšiny a východný Jeruzalem (zväčša tiež považovaný za časť Západného brehu). Pásmo Gazy Izrael kompletne okupoval po dobu 27 rokov (1967 – 1994), pričom definitívne sa z neho židovské vojská stiahli až v roku 2005. Na zatiaľ.

Na týchto územiach existujú desiatky ilegálnych židovských osád. Ich presný počet nie je známy, no odhaduje sa, že ich môže byť niečo vyše stovky. Často ich zakladajú ortodoxní Židia vedení náboženským fanatizmom a bez akéhokoľvek povolenia či vedomia sa usadia na území spravovanom palestínskou samosprávou, či dokonca súkromne vlastnenej pôde.

V roku 2006 si aj izraelská vláda uvedomila, že jej tento problém prerástol cez hlavu v tom zmysle, že už disponovala len zastaralými štatistikami o exteritoriálnych židovských osadách. Preto bol Baruch Spiegel, špeciálny poradca ministerstva obrany poverený, aby vypracoval o tejto problematike správu a v nej zozbieral čo najviac informácií. Správa, vyžiadaná izraelskou vládou, dospela k zisteniu, že existujú desiatky židovských osád na palestínskej pôde bez akéhokoľvek povolenia, často dokonca na pôde súkromníkov. Spiegelove údaje pochádzali od správnych orgánov, ako aj fotografických prieskumov z lietadiel.

Pôvodne bola táto správa držaná v tajnosti a keď údaje o jej existencii prenikli na verejnosť, jej zverejnenie bolo promptne zamietnuté. Izraelské ministerstvo vnútra sa odvolalo na to, že zverejnenie by vraj „mohlo poškodiť zahraničné vzťahy“ Izraela. (Haaretz, 7.1.2008 http://www.haaretz.com/hasen/spages/942126.html) Vzhľadom na uvedené skutočnosti to ani nie je nijak prekvapivé...

Napriek tomuto všetkému Izrael vyčlenil v rozpočte na rok 2008 značné finančné prostriedky na výstavbu židovských osád v oblasti východného Jeruzalema a v januári tohto roku sa aj začalo s výstavbou. V júni 2008 izraelský premiér Ehud Olmert schválil výstavbu ďalšej asi tisícky nových domov v rámci tohto projektu. Ako už bolo spomínané, východný Jeruzalem je súčasťou okupovaného Západného brehu Jordánu.

Fakty sú teda také, že Izrael vedome podporuje a dotuje zakladanie ilegálnych židovských osád mimo svojho územia. Z času na čas proti niektorým z nich zasiahne, to však na podstate veľa nemení. Vďaka Spiegelovej správe má izraelská vláda podrobné a relatívne aktuálne informácie o židovských osadách, zasahuje však proti nim minimálne, dokonca o nich odmieta objektívne informovať verejnosť. Z času na čas Izrael opäť zruší zopár osád – keď to bude potrebné pre imidž alebo si za to bude nárokovať nejakú odplatu a ústupok z palestínskej strany.

Táto pozícia je analogická únoscovi, ktorý drží zbraň pri krku rukojemníka a diktuje si podmienky. Izrael bude podporovať šírenie židovských kolónií do takej miery, do akej mu to umožnia najmä západné mocnosti (predovšetkým USA), keďže od týchto je technologicky, vojensky, mocensky a politicky do značnej miery závislý.

Nezdá sa však, že v dohľadnom čase by bola pozícia Izraela ohrozená, spomeňme si len zopár vyjadrení západných politikov na jeho adresu: „Židovský štát má neochvejnú podporu Veľkej Británie,“ povedal britský premiér Gordon Brown; „Som silne zaviazaný voči bezpečnosti Izraela, jeho životaschopnosti ako židovského štátu a udržiavaniu jeho kvalitatívnej vojenskej prevahy,“ – George Bush, prezident USA. „Ruská politika bude naďalej takou, ktorá nikdy, za žiadnych okolností, nenaruší bezpečnosť Izraela,“ pridal sa v poslednom čase aj ruský prezident Dmitrij Medvedev...

Zábava