Ozbrojenci v kukláchMusíme otvorene priznať, že prevažná väčšina moslimských vládcov je skorumpovaná, diktátorská a politicky negramotná a k tomu všetkému uprednostňujú svoje osobné záujmy pred národnými. Väčšina z nich nemá vo svojich krajinách legitimitu a bola do mocenského kresla dosadená západnými mocnosťami a hlavne USA. Pokrytecká politika západných mocností dovolila týmto tyranom, pokiaľ chránia záujmy západu a hlavne USA, pošliapať ľudské práva svojich národov.

Moslimské davy sú ovládané teológmi, nasadenými a platenými moslimskými vládami, a ich hlavná úloha je chrániť legitimitu svojich vlád. Pre túto úlohu im bol daný veľký mediálny priestor. Vystupujú v televízii a hovoria k modliacim sa v mešitách každý piatok. Tvoria efektívny nástroj na sformovanie názoru moslimského davu a na potrestanie opozície. Stačí, aby niekoho označili za „káfera“ (kacíra) a už je vylúčený zo spoločnosti. Sú postrachom slobodných mysliteľov, intelektuálov a kritikov. Sú právom označovaní ako „teológovia moci“ a nikdy sa neangažujú v politickom a sociálnom procese v záujme svojho ľudu. Každý teológ, ktorý prejaví náznak neposlušnosti, je ihneď vylúčený a stane sa nezamestnaným.

V arabskom a moslimskom svete sa rapídne rozšírili náboženské televízne stanice, financované petrodolármi zo Saudskej Arábie a ostatných štátov arabského zálivu. Zneužívajú frustráciu a beznádejnú situáciu, v ktorej sa ocitla moslimská mládež, a vlievajú do jej mozgov zaostalú fundamentalistickú dogmu pod heslom: „Vaša nádej je v islame.“

Podľa moslimskej fundamentalistickej rétoriky, Boh a jedine Boh je vládcom na zemi a tvorcom zákonov a človek je len konateľom božej vôle. Všetky zákony, politické, sociálne, ekonomické a iné, sú božím výtvorom. Tieto zákony sú uvedené v Koráne a sú nezmeniteľné. Zásada demokracie, že štátna moc pochádza od občanov, je fundamentalistom cudzia a taktiež je podľa nich v rozpore s islamom, pretože štátna moc pochádza výlučne od Boha.

Boh samozrejme nevládne na zemi osobne, ale vládne cez svoje zákony, uvedené v Koráne. Korán obsahuje božie slová, ktoré boli v arabskom jazyku diktované prorokovi Mohamedovi. Príkazy, zákazy a ponaučenia v Koráne sú – podľa fundamentalistickej rétoriky – na veky vekov platné a nezmeniteľné.

Božské zákony v Koráne sú na zemi realizované a aplikované pomocou zástupcov Boha a iba oni (fundamentalisti) chápu sväté texty, dokážu ich vysvetliť a interpretovať. Samozrejme, práve samotní fundamentalistickí teológovia, ktorí sami seba nazývajú „ľuďmi vedomostí“ alebo „ľuďmi náboženskej vedy“, sú zástupcami Boha na zemi a jedine oni sú schopní Korán vysvetľovať a aplikovať.

Tato rétorika bola zhrnutá hlavne v učení Wahabu, zakladateľa wahabizmu v Saudskej Arábii. Demokracia je podľa wahabizmu najväčší nepriateľ islamu. Každý moslim, ktorý ju propaguje, je kacírom a nepriateľom islamu a moslimov a zaslúži si trest. Práve wahábský islam bol a stále je hniezdom bin Ládina, Talibanu, al-Kájdy a ostatných radikálnych skupín. Wahabizmus bol schovaný v mešitách a náboženských kruhoch, ale USA ho vytiahla a poslala do Afganistanu bojovať proti komunizmu. Po skončení konfliktu v Afganistane sa džihádisti vrátili do arabského sveta a do Európy a začali podnikať teroristické akcie. Stali sa nástrojmi v rukách mocí, ako je al-Kájda alebo al-Nasra, ktorá bojuje proti režimu v Sýrii.

Zábava