Židovské médiáSionisti v nemalej miere ovládajú v USA masovokomunikačné nástroje, ako je tlač, rozhlas, televízia, filmy a iné; politické nástroje, ako sú zákonodarné a výkonné inštitúcie; ekonomické nástroje, ako sú banky a iné finančné inštitúcie.

Židia vlastnia štyri z piatich najväčších mediálnych gigantov v USA. Murdoch, vlastniaci News Corp (štvrtý najväčší mediálny gigant), je jediný nežidovský majiteľ – napriek tomu však Murdoch zastáva rovnaké pro-izraelské pozície ako ktorýkoľvek žid. Dr. Edward Fields v časopise Thunderbolt, ktorý sám vydával v meste Marietty v Georgii, dôkladne zdokumentoval židovské ovládanie troch najväčších amerických televíznych staníc – NBC, CBS, ABC.

David Duke uvádza, že sám skontroloval jeho zdroje, ktoré zahŕňali biografie napísané židmi, a zistil, že je to pravda. Židia sú disproporčne obsadení v televízii, rozhlase, novinách, Hollywoode, skrátka americké médiá sú v nemalej miere v židovských rukách.

O veľkom vplyve židov v americkej administratíve a o vplyve židovských nátlakových skupín na politickej scéne USA sa už veľa napísalo a je to široko známa skutočnosť. Sami židia sa tým otvorene pýšia: „Amerika už nemá vládu gójimov (nežidov), ale administratívu, v ktorej sú židia plnými partnermi na všetkých dôležitých stupňoch. Aspekty židovských náboženských zákonov v spojení s termínom ‚vláda gójimov‘ by snáď mali byť preverené, keďže tento termín je v USA zastaraný.“ (citát prevzatý z významných izraelských novín Maariv)

Nikdy som nevidel prezidenta – a je mi jedno, kto to je – ktorý by sa postavil židom. Vždy dostanú to, čo chcú. Izraelčania vždy vedia, čo sa deje. Keby americký ľud vedel, ako majú títo ľudia našu vládu v hrsti, povstal by do zbrane.“ (Admirál Thomas Moorer, bývalý náčelník Združených štábov Ozbrojených síl USA)

Židia majú úžasnú kontrolu nad médiami a zaplavili aj kongres… Som znepokojený nad faktom, že židovský vplyv kompletne dominuje politickej scéne, čím je nemožné dostať kongres k niečomu, čo oni neschvália. Izraelské veľvyslanectvo prakticky diktuje kongresu prostredníctvom vplyvných židov v krajine.“ (Minister zahraničných vecí John Foster Dulles, február 1957, citovaný na strane 99 knihy Fallen Pillars od Donalda Neffa)

Generál Goerge Brown s najvyššou možnou hodnosťou v armáde Spojených štátov, ktorý je zároveň predsedom Náčelníkov štábov, hovoril na pôde Duke univerzity o židovskom ovládaní americkej vlády, médií a ekonomiky takto: „Izraelci k nám prichádzajú po výzbroj. Tvrdíme, že kongres takýto program neschváli. A oni vravia, nebojte sa o kongres. My sa o kongres postaráme. Ide o kohosi z cudzej krajiny a napriek tomu to dokážu. Vlastnia v našej krajine banky, noviny. Pozrite sa len, kde všade sú židovské peniaze.“ (Kto neverí, nech si prečíta úryvky z knihy amerického autora Wilmota Robertsona The Dispossessed Majority, kapitola 15, „The Jews“, str. 168 – 201; 355 – 366; 461 – 462)

Izrael čerpá svoju silu, aroganciu a agresivitu z podpory Západu, hlavne USA a ich bezhraničnej pomoci. Pokiaľ táto situácia trvá, Izrael bude naďalej a beztrestne pokračovať vo svojej agresívnej politike. Naďalej bude konfiškovať palestínsku pôdu, terorizovať Palestínčanov a demolovať ich domy a infraštruktúru.

Ak sa tento trend nezmení, nevidím žiadnu perspektívu zlepšenia života pre Palestínčanov.

Zábava