Spoločnosť

Vláda presadila Program dodávok potravín. Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.

Existuje „politická panacea“ (liek na všetko), ktorá vyžaduje našu pozornosť. Je to ideológia demokracie, v dnešnej dobe tak ospevovanej. Je dôležité odhaliť túto fikciu, za ktorú najmä USA a Veľká Británia vraj bojujú. Opýtajme sa najprv: čo je demokracia?

Kelčovan (detský folklórny súbor)Vznik slovenských komunít vo svete predstavuje v kontexte histórie slovenského národa osobitý fenomén, ktorého atribúty sú skúmané, popisované niekedy systematicky, často sporadicky, inštitucionálne a aj zanietenými odborníkmi, či laikmi. Slováci žijúci vo svete, v niektorých komunitách stáročia, v iných desaťročia, prejavujú svoju identitu v rôznych formách spoločenského života, bytostne však v kultúre.

Mnoho je toho, čo by som chcel a mal povedať, nevmestí sa to do 10 – 15 minút. Preto by som tu spomenul len niektoré zo svojich skúseností. Hneď na začiatku musím konštatovať: ak chce Slovensko dbať o nás, pomôcť Slovákom žijúcim v Maďarsku, má na to pomerne dobré predpoklady. Ide totiž o dve susedné krajiny (Slovensko a Maďarsko), ktoré po roku 1920 boli vytvorené tak, že obe zdedili početnú menšinu toho druhého. Z toho vyplýva, že východiskový bod je bezmála rovnaký. Ideálne by bolo bývalo, keby sa tieto dve strany v otázke svojich menšín boli dohodli, a rovnako by boli zaobchádzali s menšinou toho druhého. Vieme dobre, že sa tak nestalo. Prečo?

Hlavné mesto Slovenska po vstupe do Európskej únie sa stalo ešte viac príťažlivé pre zahraničných veľkopodnikateľov. Bratislava sa dlhé roky trápi s problémom nedostatku zelene a tiež s problémom parkovania. Bratislave 12 rokov chýbal architekt, ktorý by riadil koordináciu nových stavieb.

V súčasnosti obyvatelia Bratislavy sú zarmútenými svedkami stále nových a nových stavieb, ktoré zaberajú posledné zvyšky zelene a životného priestoru, neraz zatieňujú pohľad na krásy hlavného mesta a zároveň pre obyvateľov Bratislavy nemajú žiadny prínos. Zdvihnuté hlasy Bratislavčanov v podobe petícií, protestov, sťažností, rokovaní a demonštrácií sa stretávajú s arogantným ignorovaním zo strany miestnych zastupiteľstiev.

Feminizmus je podľa encyklopédie Wikipedia definovaný ako „označenie pre rôzne hnutia a politické smery zamerané na postavenie žien v politickej, ekonomickej, sociálnej i súkromnej sfére“. Pôvod feminizmu možno nájsť v osvietenstve, ale až koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa formuje ako organizované hnutie. Po dosiahnutí zrovnoprávnenia s mužmi bolo feministické hnutie, čo sa do počtu prívržencov týka, značne oslabené a prešlo na menej výrazné témy. (http://sk.wikipedia.org/wiki/Feminizmus_%28hnutie%29). Na prvý pohľad nevinná definícia.

Zábava