Spoločnosť

Moderné otroctvoPo vyše dva aj pol roku od zverejnenia Výpovedí o kórejskom vykorisťovaní a šikanovaní Sloveniek na Slovensku som dostal elektronickou poštou spoveď pracovníka firmy Mobis pri Žiline. Medzitým som príležitostne obdŕžal krátke správy, ktoré boli skôr zhrozením sa nad realitou slovenského námezdného robotníka – najmä muži si s obľubou až veľkoškótsky povzdychli v elektronických poznámkach nad vychýrenou nehoráznosťou páchanou na pracujúcich Slovenkách – ich ženách; de facto našich sestrách a matkách, ktoré jeden z ázijských zamestnávateľov v čase ich menštruácie ovenčí červenou páskou cez rameno, aby zmenový kápo vedel, že takto „vyznamenané“ rádom ľudskej dôstojnosti majú nárok zájsť si na toaletu o dva razy viac než inokedy...

Svätý MikulášDnes je Mikuláša. Je pritom zaujímavé sledovať, ako sa vyvinulo naše chápanie tohto sviatku – spomienky na sv. Mikuláša, biskupa z maloázijského, vtedy ešte Grékmi obývaného, mesta Myra (dnes je to turecké mesto Demre). Pre väčšinu ľudí je tento deň akousi prípravou na Vianoce, avšak nie po duchovnej stránke, ale skôr po tej materiálnej. Obchody sa predháňajú, ktorý na svojich pultoch vystaví viac gýčových čokoládových „Mikulášov“ alebo čertov. Deti sa nevedia dočkať, ako si ráno nájdu kôpku sladkostí. Samotný sv. Mikuláš býva zobrazovaný ako akýsi mladší brat Santa Clausa, ktorý rozdáva menšie darčeky, aby o 18 dní prišiel samotný Santa s veľkými darčekmi, ktoré si všetci nájdu pod stromčekom. Všetci sú naoko spokojní, napriek tomu v tejto spotrebiteľskej eufórii niečo chýba. Chýba zmysel tohto dňa.

Craig Bodeker

S pojmom rasizmus sa stretávame neustále. Čo si však máme pod ním predstaviť? Sme skutočne všetci rasisti, ako to tvrdia rôzne pochybné združenia? Na tieto a mnohé iné otázky sa snažil nájsť odpoveď Craig Bodeker.

Vláda presadila Program dodávok potravín. Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.

Existuje „politická panacea“ (liek na všetko), ktorá vyžaduje našu pozornosť. Je to ideológia demokracie, v dnešnej dobe tak ospevovanej. Je dôležité odhaliť túto fikciu, za ktorú najmä USA a Veľká Británia vraj bojujú. Opýtajme sa najprv: čo je demokracia?

Kelčovan (detský folklórny súbor)Vznik slovenských komunít vo svete predstavuje v kontexte histórie slovenského národa osobitý fenomén, ktorého atribúty sú skúmané, popisované niekedy systematicky, často sporadicky, inštitucionálne a aj zanietenými odborníkmi, či laikmi. Slováci žijúci vo svete, v niektorých komunitách stáročia, v iných desaťročia, prejavujú svoju identitu v rôznych formách spoločenského života, bytostne však v kultúre.

Mnoho je toho, čo by som chcel a mal povedať, nevmestí sa to do 10 – 15 minút. Preto by som tu spomenul len niektoré zo svojich skúseností. Hneď na začiatku musím konštatovať: ak chce Slovensko dbať o nás, pomôcť Slovákom žijúcim v Maďarsku, má na to pomerne dobré predpoklady. Ide totiž o dve susedné krajiny (Slovensko a Maďarsko), ktoré po roku 1920 boli vytvorené tak, že obe zdedili početnú menšinu toho druhého. Z toho vyplýva, že východiskový bod je bezmála rovnaký. Ideálne by bolo bývalo, keby sa tieto dve strany v otázke svojich menšín boli dohodli, a rovnako by boli zaobchádzali s menšinou toho druhého. Vieme dobre, že sa tak nestalo. Prečo?

Hlavné mesto Slovenska po vstupe do Európskej únie sa stalo ešte viac príťažlivé pre zahraničných veľkopodnikateľov. Bratislava sa dlhé roky trápi s problémom nedostatku zelene a tiež s problémom parkovania. Bratislave 12 rokov chýbal architekt, ktorý by riadil koordináciu nových stavieb.

V súčasnosti obyvatelia Bratislavy sú zarmútenými svedkami stále nových a nových stavieb, ktoré zaberajú posledné zvyšky zelene a životného priestoru, neraz zatieňujú pohľad na krásy hlavného mesta a zároveň pre obyvateľov Bratislavy nemajú žiadny prínos. Zdvihnuté hlasy Bratislavčanov v podobe petícií, protestov, sťažností, rokovaní a demonštrácií sa stretávajú s arogantným ignorovaním zo strany miestnych zastupiteľstiev.

Feminizmus je podľa encyklopédie Wikipedia definovaný ako „označenie pre rôzne hnutia a politické smery zamerané na postavenie žien v politickej, ekonomickej, sociálnej i súkromnej sfére“. Pôvod feminizmu možno nájsť v osvietenstve, ale až koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa formuje ako organizované hnutie. Po dosiahnutí zrovnoprávnenia s mužmi bolo feministické hnutie, čo sa do počtu prívržencov týka, značne oslabené a prešlo na menej výrazné témy. (http://sk.wikipedia.org/wiki/Feminizmus_%28hnutie%29). Na prvý pohľad nevinná definícia.

Ilustračný obrázok (Priezor.com)Predstavte si, čo by sa stalo, ak by mali v dohľadnom čase zaniknúť pudlíky. Kynologické organizácie po celom svete by bili na poplach. Milovníci zvierat by organizovali demonštrácie a protesty. Vznikali by programy na záchranu pudlov, nadácie presadzujúce ich rozmnožovanie a zbierky na zachovanie pudlov. Radikálne skupiny by sľubovali tvrdú odvetu v prípade zániku pudlov. „Zachráňme najmúdrejšie plemeno psov!“ zneli by titulky novín (pudle sú vraj najučenlivejšie). Tak či onak, fenomén by pripútal celosvetovú pozornosť. Organizovali by sa zbierky, charitatívne akcie, nadácie...

Zábava