Spoločnosť

Do neznáma?Obdobie, kedy sa jeden rok končí a druhý rok začína, je pre mnohých ľudí a aj pre mnohé spoločnosti bilančným. Zhodnocujú, čo sa im podarilo či nepodarilo v minulom roku, a rozmýšľajú nad výzvami, ktoré na nich čakajú v roku budúcom. Je to aktuálne aj pre nás. Čo má Slovensko a Európa za sebou a čo pred sebou? Máme sa na nový rok tešiť alebo doňho vstupovať so skepsou a pesimizmom?

Rodina so štyrmi deťmi(Berlín, 8.12.2014) Koncom novembra sa nemecká vládna koalícia dohodla na zavedení povinného aspoň 30-percentného zastúpenia žien v dozorných radách 108 najväčších nemeckých podnikov obchodovaných na burze. Ďalších približne 3.500 firiem si bude musieť stanoviť vlastné kvóty pre zastúpenie žien na najvyšších pozíciách. Návrh zákona by mal parlament schváliť v polovici decembra, zmeny budú platiť od roku 2016. Tieto opatrenia však rázne odmieta a kritizuje známy nemecký demograf Herwig Birg. Podľa neho je nevyhnutné podporiť rodiny s deťmi, aby bol zastavený nemecký populačný úpadok.

November 1989Mantru o novembrovej nežnej revolúcii z roku 1989, ktorá nám priniesla slobodu, počúvame už každoročne v polovici jesene. Inak tomu nie je ani na 25. výročie „Novembra“. Vtieravá kampaň svojou tendenčnosťou a bezmyšlienkovým očierňovaním každého aspektu obdobia spred roka 1989 nepozná žiadne medze. Nafukuje sa aj zmysel samotnej „revolúcie“ – snáď si nikto vážne nemyslí, že by tu bez nej socializmus a východný blok trvali dodnes. Ten padol bez ohľadu na demonštrácie, štrngania kľúčmi a utvárania koridoru pre sanitky. Na to, čo priniesol, sa však treba pozerať realisticky.

Tolerantný liberál?Americký časopis The Washington Examiner informuje o zaujímavých výsledkoch sociálnych prieskumov výskumného inštitútu Pew Research Center zameraných na správanie konzervatívcov a liberálov na mediálnom trhu. Z analýzy zozbieraných dát vyplýva, že liberáli majú tendenciu viac dôverovať médiám hlavného prúdu a skôr skončiť priateľstvá s osobami iného politického presvedčenia.

29august1944.skZrejme uhorková sezóna a pudová nenávisť k iným názorom dohnala na Slovensku pôsobiace presstitútky k rozpútaniu hystérie a štvavej kampane proti internetovému projektu 29august1944.sk, ktorý ponúka iný pohľad na udalosť nazývanú ako Slovenské národné povstanie. K novinárom sa pridali aj predstavitelia troch z verejných prostriedkov financovaných inštitúcií. Celou vecou sa dokonca zaoberá aj polícia. Načo je dobré toto divadlo?

BFI(Londýn, 12.7.2014) Britský filmový inštitút (BFI), najväčší verejný sponzor kinematografie v krajine, od septembra tohto roku finančne podporí iba tie filmy, ktoré splnia stanovené ciele pre zastúpenie etnických menšín, homosexuálov alebo ženských postáv. Cieľom je dosiahnuť viac „rozmanitosti“ na striebornom plátne, ale aj vo filmovom zákulisí.

Koncom mája zverejnil počítačový gigant štatistiky o svojich zamestnancoch. Z celkového počtu pracovníkov tvoria muži 70 % (zamestnanci celosvetovo) a na základe rasovej príslušnosti sú najpočetnejšou skupinou belosi so 61 % (zamestnanci v USA). Ázijci tvoria 30 % a černosi 2 %, zvyšok sú miešanci. V oblasti pracovných miest s technickým zameraním je pomer v prospech mužov ešte väčší, až 83 % technikov tvoria práve muži.Graf zamestnancov spoločnosti Google

Svätý ValentínTradícia sviatku svätého Valentína ako „dňa zaľúbených“ k nám postupne preniká od západných krajín a čoraz častejšie sa stáva bežnou súčasťou modernej kultúry na Slovensku. Reštaurácie, cestovky, rekreačné zariadenia a ďalšie podniky vám ho veľmi radi pripomenú rozsiahlou ponukou „valentínskych zliav len pre vás“. Napriek profánnemu charakteru „dňa svätého Valentína“, ktorý ešte podčiarkuje jeho anglosaský pôvod, je tento deň pomenovaný podľa svätca a mučeníka, ktorého si dodnes 14. februára pripomíname.

MegafónV celom svete tvoríme 4-percentnú menšinu, no nebolo to tak vždy. Kedysi nás bolo oveľa viac. Momentálne sme však vytláčaní inými a náš počet neustále klesá.

Vždy, keď sa snažíme ozvať za podporu našich záujmov, sme umlčiavaní a obviňovaní z vecí, ktorým bol prisúdený veľmi negatívny nádych. Väčšina dnešných hnutí a ideológií smelo a s plnou podporou vlád či spoločností presadzuje opatrenia, ktoré sú vždy v náš väčší alebo menší neprospech.

Čo nás čaká v roku 2014?Po uplynulom a zložitom roku 2013 nás čaká nový, ešte nepopísaný rok 2014, o ktorom presne nevieme, čo nám prinesie. Patrí sa však, aby sme začali s dobrou správou: v novom roku budeme mať o dva voľné dni viac ako v roku 2013 (vďaka vhodnej konštelácii sviatkov a víkendov), pracovať tak budeme „iba“ počas 248 dní, čo je najmenej od roku 2006. Nový rok však isto nebude iba o voľných dňoch, čo nás čaká ďalej?

Narodenie JežiškaAj rok 2013 nám speje k jeho kalendárnemu koncu (aj Vám sa zdá, že to ubieha každým rokom rýchlejšie?) a nachádzame sa v predvečerí Vianoc, najradostnejšieho kresťanského sviatku. Avšak, vnímajúc svet okolo nás, do veľkej radosti nadchádzajúcich dní sa primiešava aj trpká pachuť zármutku. Žiaľ, realita dnešných Vianoc v živote Slovenska je groteskná karikatúra oproti skutočnému zmyslu týchto slávnostných dní.

muž odovzdáva žene kreditnú kartuPo desaťročiach úsilia o rovnosť na pracovisku medzi pohlaviami sa väčšina zadaných britských žien priznala k tomu, že by boli radšej ženami v domácnosti, ako išli za kariérou.

Výskumnú vzorku tvorilo 1582 žien vo veku 25 a viac rokov, z ktorých všetky mali vzťah a boli zamestnané na plný pracovný úväzok. K preferencii gazdinej pred kariérou sa priznalo 62 % z nich.

Denná tlačkVčera Národná rada SR zastavila návrh poslanca Škripeka, ktorou sa mala zvýšiť a precizovať ochrana maloletých pred ohrozením mravnosti hlavne v printových médiách, už v prvom čítaní. Za návrh hlasovalo 29 poslancov, proti hlasovalo 22 poslancov a zvyšní prítomní poslanci nehlasovali alebo sa hlasovania zdržali. Je zaujímavé, že väčšina vládnych poslancov sa hlasovania nezúčastnila (7 hlasovali za, 1 proti), aj keď programové vyhlásenie vlády sa hlási k takým hodnotám ako je rodina a výchova detí, ktoré tento návrh zohľadňoval. Štyria zákonodarcovia z SDKÚ-DS, ktorá sa názvom, zjavne mystifikačne, hlási ku kresťanstvu, hlasovali tiež proti (Dzurinda, Mikloš, Žitňanská a Štefanec). Hlasovaniu predchádzala búrlivá diskusia v médiách a parlamente.

DôchodcoviaV júni roku 2012 publikoval Štatistický úrad Slovenskej republiky prvé vybrané výsledky z minuloročného Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Ide o najaktuálnejšie údaje o populácii Slovenska podľa pohlavia, veku, rodinného stavu, štátneho občianstva, národnosti, vzdelania a ďalších ukazovateľov. Prínosné je, že publikácia ponúka aj porovnávací prehľad výsledkov minulých sčítaní obyvateľstva (až po rok 1970).

Moderné otroctvoPo vyše dva aj pol roku od zverejnenia Výpovedí o kórejskom vykorisťovaní a šikanovaní Sloveniek na Slovensku som dostal elektronickou poštou spoveď pracovníka firmy Mobis pri Žiline. Medzitým som príležitostne obdŕžal krátke správy, ktoré boli skôr zhrozením sa nad realitou slovenského námezdného robotníka – najmä muži si s obľubou až veľkoškótsky povzdychli v elektronických poznámkach nad vychýrenou nehoráznosťou páchanou na pracujúcich Slovenkách – ich ženách; de facto našich sestrách a matkách, ktoré jeden z ázijských zamestnávateľov v čase ich menštruácie ovenčí červenou páskou cez rameno, aby zmenový kápo vedel, že takto „vyznamenané“ rádom ľudskej dôstojnosti majú nárok zájsť si na toaletu o dva razy viac než inokedy...

Svätý MikulášDnes je Mikuláša. Je pritom zaujímavé sledovať, ako sa vyvinulo naše chápanie tohto sviatku – spomienky na sv. Mikuláša, biskupa z maloázijského, vtedy ešte Grékmi obývaného, mesta Myra (dnes je to turecké mesto Demre). Pre väčšinu ľudí je tento deň akousi prípravou na Vianoce, avšak nie po duchovnej stránke, ale skôr po tej materiálnej. Obchody sa predháňajú, ktorý na svojich pultoch vystaví viac gýčových čokoládových „Mikulášov“ alebo čertov. Deti sa nevedia dočkať, ako si ráno nájdu kôpku sladkostí. Samotný sv. Mikuláš býva zobrazovaný ako akýsi mladší brat Santa Clausa, ktorý rozdáva menšie darčeky, aby o 18 dní prišiel samotný Santa s veľkými darčekmi, ktoré si všetci nájdu pod stromčekom. Všetci sú naoko spokojní, napriek tomu v tejto spotrebiteľskej eufórii niečo chýba. Chýba zmysel tohto dňa.

Craig Bodeker

S pojmom rasizmus sa stretávame neustále. Čo si však máme pod ním predstaviť? Sme skutočne všetci rasisti, ako to tvrdia rôzne pochybné združenia? Na tieto a mnohé iné otázky sa snažil nájsť odpoveď Craig Bodeker.

Kelčovan (detský folklórny súbor)Vznik slovenských komunít vo svete predstavuje v kontexte histórie slovenského národa osobitý fenomén, ktorého atribúty sú skúmané, popisované niekedy systematicky, často sporadicky, inštitucionálne a aj zanietenými odborníkmi, či laikmi. Slováci žijúci vo svete, v niektorých komunitách stáročia, v iných desaťročia, prejavujú svoju identitu v rôznych formách spoločenského života, bytostne však v kultúre.

Mnoho je toho, čo by som chcel a mal povedať, nevmestí sa to do 10 – 15 minút. Preto by som tu spomenul len niektoré zo svojich skúseností. Hneď na začiatku musím konštatovať: ak chce Slovensko dbať o nás, pomôcť Slovákom žijúcim v Maďarsku, má na to pomerne dobré predpoklady. Ide totiž o dve susedné krajiny (Slovensko a Maďarsko), ktoré po roku 1920 boli vytvorené tak, že obe zdedili početnú menšinu toho druhého. Z toho vyplýva, že východiskový bod je bezmála rovnaký. Ideálne by bolo bývalo, keby sa tieto dve strany v otázke svojich menšín boli dohodli, a rovnako by boli zaobchádzali s menšinou toho druhého. Vieme dobre, že sa tak nestalo. Prečo?

Hlavné mesto Slovenska po vstupe do Európskej únie sa stalo ešte viac príťažlivé pre zahraničných veľkopodnikateľov. Bratislava sa dlhé roky trápi s problémom nedostatku zelene a tiež s problémom parkovania. Bratislave 12 rokov chýbal architekt, ktorý by riadil koordináciu nových stavieb.

V súčasnosti obyvatelia Bratislavy sú zarmútenými svedkami stále nových a nových stavieb, ktoré zaberajú posledné zvyšky zelene a životného priestoru, neraz zatieňujú pohľad na krásy hlavného mesta a zároveň pre obyvateľov Bratislavy nemajú žiadny prínos. Zdvihnuté hlasy Bratislavčanov v podobe petícií, protestov, sťažností, rokovaní a demonštrácií sa stretávajú s arogantným ignorovaním zo strany miestnych zastupiteľstiev.

Feminizmus je podľa encyklopédie Wikipedia definovaný ako „označenie pre rôzne hnutia a politické smery zamerané na postavenie žien v politickej, ekonomickej, sociálnej i súkromnej sfére“. Pôvod feminizmu možno nájsť v osvietenstve, ale až koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa formuje ako organizované hnutie. Po dosiahnutí zrovnoprávnenia s mužmi bolo feministické hnutie, čo sa do počtu prívržencov týka, značne oslabené a prešlo na menej výrazné témy. (http://sk.wikipedia.org/wiki/Feminizmus_%28hnutie%29). Na prvý pohľad nevinná definícia.

Zábava