Ako už asi všetci vedia, včera bola na rakúskej diaľnici nájdená dodávka so 71 mŕtvymi osobami, ktoré sa snažili dostať do západnej Európy. Bez akýchkoľvek pochybností ide o tragédiu, ktorá v tomto geografickom priestore nemá obdobu. Tiež pripomína, že migračná vlna smerujúca do Európy je obrovským problémom, ktorý treba riešiť, ak sa týmto a ďalším nešťastiam chceme vyhnúť. Aké sú možné riešenia?

Fakt je ten, že do Európy sa snažia dostať milióny, ak nie desiatky miliónov, ľudí. Veľká väčšina z nich sú, aspoň čiastočne, ekonomickí migranti. Aj osoby v onej dodávke, o ktorých zatiaľ všetko podstatné nevieme, smerovali zjavne do západnej Európy smerom od Balkánu (podozrivými prevádzačmi sú Libanončan a ďalšie osoby s bulharským občianstvom). Ak by ich cieľom bola prvá bezpečná krajina, kam sa snažia dostať autentickí utečenci, tak by sa nemohli takto ilegálne dostať až do Rakúska, ktoré so žiadnou krajinou vo vojnovom stave nesusedí.

Riešenia sú teda iba dve. Buď zrušiť všetky hranice a tak umožniť, aby sa do Európy dostali legálne úplne všetci a nikto by nebol odkázaný na nejaké nelegálne spôsoby prekročenia hraníc. Toto si uvedomuje aj ľavicový komentátor Zolo Mikeš, ktorý po takomto riešení volá na portáli Aktuality.sk, hoci si sám uvedomuje nerealizovateľnosť tohto „riešenia“. V zásade po ňom, akoby paradoxne, volajú hlavne krajní ľavičiari a globálni kapitalisti, ktorých biznis už teraz hranice nepozná.

Akékoľvek liberalizačné pokusy vo vzťahu k imigračnej politike totiž vždy vytvoria kategóriu ľudí, ktorá sa legálne do Európy nebude môcť dostať, a bude tak skúšať rôzne nelegálne cesty, napr. dodávky alebo lode prevádzačov.

Druhé riešenie, ktoré dlhodobo presadzuje aj táto stránka a aj väčšina nacionalistických strán, je rázne sa postaviť proti migračnej vlne. Ďalším opatrením musí byť aj prísne trestanie prevádzačov a osôb, ktoré nelegálne zamestnávajú imigrantov v európskych krajinách.

Iba jasný signál, že ktokoľvek sa do Európy dostane ilegálne, ju bude musieť opustiť, zastaví migračnú vlnu a „podnikanie“ prevádzačov. Skutoční utečenci zatiaľ môžu dostať dočasnú pomoc v najbližšej bezpečnej krajine, ktorá môže byť solidárne financovaná aj inými štátmi a podporovaná dobrovoľníkmi z celého sveta.

Iné reálne riešenie neexistuje. Môžete si vybrať.

Zábava