Civilizácia bez detí neprežije!V uplynulých dňoch nás viaceré médiá hlavného prúdu informovali o tom, že demograficky je na tom Slovensko stále horšie. Slovenské obyvateľstvo starne a za pár rokov začne vymierať. Rovnako pokračuje mravný rozklad: stále viac detí sa rodí mimo manželstva a pribúda rozvodov. Tieto údaje vyplývajú z publikácie Demografický atlas Slovenskej republiky, diela výskumníkov z bratislavskej Prírodovedeckej fakulty a z Infostatu. Nejde však o nič nové, existencia týchto negatívnych trendov je dávno známa. Vyplývajú aj zo sčítania z roku 2011, o čom som písal pred viac ako dvoma rokmi. Podstatné je však, o čom tieto štatistiky vypovedajú.

Ako niektoré masmédiá nezabudli pripomenúť, Slovensko iba kopíruje demografický vývoj, ktorý v niektorých západoeurópskych krajinách (napr. v Nemecku) nastal už v 70. rokoch. Iné neotáľali s propagáciou otvorenia slovenských hraníc prisťahovalcom, ktorí by zlú situáciu mali vyriešiť. Také riešenie by sa však ukázalo zničujúcim a situáciu by naopak ešte zhoršilo, ako dokazuje nemálo príkladov z USA či západnej Európy.

Málokto sa však zamyslel nad príčinami tejto situácie. Ako je možné, že takmer všetky európske národy nie sú momentálne schopné vlastnej reprodukcie, starnú a vymierajú? Budeme tvrdiť, že sa to proste náhodne deje a nikto a nič za to nenesú zodpovednosť? Alebo začneme nad príčinami uvažovať?

Stav národa je predsa vždy (aj) vysvedčením jeho vladárov. Hlavnou a základnou svetskou úlohou každej vlády je zachovanie a rozvoj obyvateľstva, ktorému vládnu, nie krátkodobo, ale v dlhodobom horizonte. Ako sa ukazuje, liberálnodemokratické režimy a garnitúry, ktoré vládnu v západnej Európe aspoň od roku 1945 a od roku 1990 prakticky v celej Európe, túto základnú úlohu splniť nedokážu.

A to napriek dosiahnutiu dovtedy nevídanej životnej úrovne a produkcie bezprecedentného množstva konzumných artiklov. Ale čo z toho, keď národy pod takýmito režimami chradnú a vymierajú? Stojí relatívny blahobyt dvoch-troch generácií za stratu budúcnosti pre celý národ? Nie je náhodou režim, ktorý pomalou smrťou pripraví národy o život, hoci sa to dovtedy neporadilo totalitným režimom všetkých farieb a smerov, svojou povahou najzločinnejší?

A predsa nie je ešte všetko úplne stratené. Aj Demografický atlas, napriek predpokladom svojich tvorcov, naznačuje smer. Zopár regiónov na Slovensku sa väčšinovému trendu stále vymyká. Ako som písal po referende, sú to najmä pobožné a katolícke kraje Oravy, Kysúc a Spiša. Tam, kde ešte tlie plamienok viery otcov, tam ešte nie je mnohodetná rodina šafránom a manželstvá sa nerozpadávajú ako na bežiacom páse.

Ak sa chce slovenský národ zachrániť pred metamorfózou vo vymierajúci starobinec, musí sa vrátiť k hodnotám svojich predkov a žiť podľa nich. Iba tie sú účinným antidotom proti zlám dnešnej doby, ktoré rozkladajú manželstvá, rodiny a napokon národy. A preto dnes, 14. marca, dobre rozmýšľajme, ktoré to dejinné osobnosti a ideológie nás doviedli do dnešného stavu a ktoré sa nás predtým snažili zachrániť či aspoň varovať. A podľa toho aj v budúcnosti konajme.

Zábava