Aliancia za rodinu: aké Slovensko ju podporilo?Všetky médiá po sobotnom hlasovaní v referende o ochrane rodiny priam prekypujú analýzami jeho výsledkov a najmä účasti voličov na ňom. Áno, treba si priznať, že prišlo menej ľudí, ako väčšina z nás očakávala. Opäť však nezaznelo to najdôležitejšie. Ukázalo sa totiž nielen, aké je Slovensko, ale aj aké by optimálne malo byť. Heslo „Obnova rodiny = vzkriesenie národa“ je čoraz aktuálnejšie a celá krajina sa má čo učiť od oblastí s najvyššou referendovou účasťou.

Musím sa priznať, že som neočakával až takýto úspech demobilizačnej kampane médií hlavného prúdu. V spojení s tradičným nezáujmom širokých más oprávnených voličov, nemožnosťou hlasovať občanom zo zahraničia a obrovskou mierou ignorácie zo strany rómskej či maďarskej menšiny to malo za následok, že k urnám si našlo cestu iba čosi vyše pätiny obyvateľstva.

Referendum rozdelilo Slovensko, ale aspoň vieme, na čom sme. Masmédiá, „aktivisti“ a mnohé politické elity opäť dokázali, že demokracia je pre nich nástroj, ktorý využívajú len vtedy, keď sa im hodí. Dnes to už chápe každý. Ich antikampaň pokračuje aj dnes absurdnou dedukciou, že všetci nezúčastní vraj nesúhlasia s požiadavkami Aliancie za rodinu. Potom však omnoho viac ľudí nesúhlasí so samosprávnymi krajmi (voľby do orgánov VÚC 2013) alebo s Európskym parlamentom (eurovoľby 2014). Týchto volieb sa totiž zúčastnilo ešte menej ľudí.

Ale poďme k veci. Najvyššiu účasť zaznamenali v obvode Námestovo (51,82 %), zahŕňajúceho aj okresné mesto Tvrdošín, v ktorom jedinom bola dosiahnutá dostatočná účasť pre platnosť referenda. Relatívne vysoká účasť bola aj vo viacerých obvodoch prešovského kraja (Stará Ľubovňa, Bardejov, Stropkov atď.), nikde však už nedosiahla ani 40 %. Akí ľudia však žijú v týchto častiach Slovenska?

Okres Námestovo je etnicky takmer výlučne slovenským a nábožensky výrazne väčšinovo katolíckym, zároveň patrí medzi zopár okresov (Kežmarok, Sabinov, Stará Ľubovňa a pod.), ktoré majú dostatočne vysokú pôrodnosť na inak starnúcom a čoskoro vymierajúcom Slovensku. Úhrnná plodnosť sa tu pohybuje okolo hodnoty 2 detí na ženu (2,1 je minimálna nevyhnutná miera na dlhodobé udržanie vybranej populácie). Aj preto je v tomto okrese na severe Slovenska jeden z najvyšších prirodzených prírastkov a po okrese Kežmarok druhé najmladšie obyvateľstvo (priemerný vek 33 rokov – pre porovnanie: v najstaršej Bratislave I je to 44,5 roka).

V okrese Námestovo je tiež jedna z najvyšších intenzít sobášnosti slobodných, aká bola nameraná na Slovensku. Obyvatelia severnej Oravy vstupujú do manželstva skôr a najmenej sa rozvádzajú. V okrese Námestovo a tiež vo vedľajšom Tvrdošíne sú najnižšie hodnoty nemanželskej plodnosti na celom Slovensku. Najviac detí sa tu rodí a vyrastá v rodinách zosobášených rodičov. V týchto okresoch, spolu s mnohými okresmi prešovského kraja, je tiež najnižšia potratovosť.

Podobné údaje platia aj pre viaceré okresy prešovského kraja, kde bola spomedzi krajov najvyššia účasť. Musíme však brať do úvahy, že tu žijú aj vysoké podiely rómskeho obyvateľstva. Podľa údajov z roku 2010 je to 24,81 % pre Kežmarok, 18,52 % pre Sabinov a 13, 78% pre Starú Ľubovňu. Rómovia sa referenda takmer vôbec nezúčastnili a súčasne sa významne podieľajú na pôrodnosti v týchto okresoch. Stále však platí, že aj miestne slovenské obyvateľstvo má nadpriemerne početné rodiny a žije usporiadanejším spôsobom života. Aj tam sa to prejavilo vyššou účasťou na referende.

V tomto krátkom postrehu som sa podrobnejšie venoval hlavne obyvateľom okresu Námestovo (a Tvrdošín), kde bola v referende účasť nad 50 percent. Platí, že ak by čo najviac ľudí tak vyznávalo a žilo pro-rodinné hodnoty, na Slovensku by bolo výrazne viac rodín s viacerými deťmi, menej rozvodov a potratov. A tiež by omnoho viac detí vyrastalo v kompletných rodinách zložených z otca a mamy. Slovensko, inšpiruj sa Oravou, veď nenadarmo sa spieva: na Orave dobre, na Orave zdravo!

Zábava