Koncom mája zverejnil počítačový gigant štatistiky o svojich zamestnancoch. Z celkového počtu pracovníkov tvoria muži 70 % (zamestnanci celosvetovo) a na základe rasovej príslušnosti sú najpočetnejšou skupinou belosi so 61 % (zamestnanci v USA). Ázijci tvoria 30 % a černosi 2 %, zvyšok sú miešanci. V oblasti pracovných miest s technickým zameraním je pomer v prospech mužov ešte väčší, až 83 % technikov tvoria práve muži.Graf zamestnancov spoločnosti Google

Keďže sa spoločnosť Google usiluje byť čo najviac rôznorodá, rozhodlo sa vedenie spoločnosti k tomuto „problému“ vyjadriť. Súčasný stav ich totiž neteší a radi by sa stali vedúcou firmou v oblasti počítačových technológií, ktorá má dostatočne „rôznorodých“ zamestnancov. Aj kvôli tomu Google dlhodobo podporuje približovanie počítačových vied ženám a menšinám.

Našincovi prídu tieto „problémy“ smiešne, ale na západe je zastúpenie žien a menšín na pracovisku dôležitou témou. Výsledkom toho je, že sa už nepozerá na to, či ste v niečom dobrý, ale aké je vaše pohlavie a farba pleti. Ak ste biely heterosexuálny muž, vaše šance sa znižujú. Zaujímavé pritom je, že nikoho netrápi neúmerné zastúpenie černochov v americkej NBA. Problémy sú len tam, kde je príliš veľa belochov.

Posuňme prípad spoločnosti Google trošku ďalej a porovnajme si etnické zloženie USA. Belosi tvoria okolo 63 % z celkového počtu obyvateľov USA, čo približne odzrkadľuje ich zastúpenie v spoločnosti Google. Nepomer badať hlavne pri černochoch, ktorých je v USA okolo 13 % (2 % v Google) a ešte viac pri Ázijcoch, ktorých počet v USA možno odhadnúť na približne 4 % (30 % v Google). Bude teda Google zamestnávať viac černochov a miešancov na úkor Ázijcov, alebo zníži počty belochov? Chce Google odzrkadliť zloženie spoločnosti, alebo iba menej belochov?

Upozorniť slovenského čitateľa na túto udalosť a smerovanie západnej spoločnosti je vhodné aj kvôli tomu, že sa už aj v EÚ a na Slovensku objavujú hlasy žiadajúce zavedenie kvót pre ženy (zatiaľ len v dobre platených zamestnaniach). Potom ich bude zrejme trápiť, tak ako v USA, nedostatočné zastúpenie menšín (akéhokoľvek typu).

Ktovie, koľko spoločností položí tento pokus o dosiahnutie rovnosti na kolená a koľko ujmy na zdraví a majetku bude spôsobenej len vďaka tomu, že sa určitej činnosti chopí človek dosadený cez kvóty.

Zábava