MegafónV celom svete tvoríme 4-percentnú menšinu, no nebolo to tak vždy. Kedysi nás bolo oveľa viac. Momentálne sme však vytláčaní inými a náš počet neustále klesá.

Vždy, keď sa snažíme ozvať za podporu našich záujmov, sme umlčiavaní a obviňovaní z vecí, ktorým bol prisúdený veľmi negatívny nádych. Väčšina dnešných hnutí a ideológií smelo a s plnou podporou vlád či spoločností presadzuje opatrenia, ktoré sú vždy v náš väčší alebo menší neprospech.

Hoci sme vo svete boli vždy menšinou, našli sa medzi nami jednotlivci, ktorí majú plnú zásluhu skoro na všetkých najväčších vynálezoch, ktoré svet posunuli na dnešnú vyspelú úroveň. Taktiež spomedzi nás vzišli autori väčšiny najvýznamnejších umeleckých diel v oblasti maľby, literatúry, hudby či architektúry.

Spravidla tam, kde sa náš výskyt zníži, znižuje sa i blahobyt, vzrastá kriminalita a všestranný úpadok.

V súčasnosti náš počet vo svete stále klesá a preto voláme po ochrane a podpore.

Sme jedinou 4-percentnou menšinou, ktorá nielenže potrebuje ochranu, ale ako jediná si ju aj zaslúži, ak svet nemá prísť o najväčších tvorcov pokroku.

Voláme po ochrane! Vaši bieli heterosexuálni muži!

Zábava