muž odovzdáva žene kreditnú kartuPo desaťročiach úsilia o rovnosť na pracovisku medzi pohlaviami sa väčšina britských žien priznala k tomu, že by boli radšej ženami v domácnosti, ako išli za kariérou.

Výskumnú vzorku tvorilo 1582 žien vo veku 25 a viac rokov, z ktorých všetky mali vzťah a boli zamestnané na plný pracovný úväzok. K preferencii gazdinej pred kariérou sa priznalo 62 % z nich.

Avšak podľa zistení tohto výskumu, ženy túto túžbu taja, lebo cítia tlak zo strany iných žien k tomu, aby praktizovali „nezávislý životný štýl“.

U respondentiek bolo aj zisťované, či sa považujú za „nezávislú ženu“. 65 % odpovedalo, že áno. Z týchto žien s pozitívnou odpoveďou 74 % sa priznalo, že cítia tlak zo strany iných žien k tomu, aby boli nezávislé.

Zároveň 78 % respondentiek sa vyjadrilo, že predstava finančnej závislosti na svojom partnerovi ich neznepokojuje.

Tieto výsledky mnohých šokovali, najviac snáď feministky. Konzervatívne orientovaní ľudia sa môžu tomu potešiť, ale je to celé vecou interpretácie.

Tradičný model rodiny spočíval v tom, že muž bol hlavný živiteľ rodiny, pričom žena sa starala o domácnosť a deti. Po druhej svetovej vojne začala však vo vyspelom svete masová integrácia žien na trh práce. Povolanie gazdinej vytlačila do určitej miery technika a na povolaní matky do určitej miery začali participovať jasle a materská škôlka.

Ľudia však ešte stále pociťujú krízu. Na zamestnancov je vyvíjaný obrovský tlak a počet psychiatrických pacientov rapídne stúpa, čo je stále vcelku tabuizovaný problém.

Z pozorovania mám pocit, že ženy tlak na výkon znášajú o čosi horšie ako muži. Nemožno sa čudovať, že ženy by v takejto situácii radšej preferovali ostať doma, hoci aj za cenu straty svojej finančnej nezávislosti.

Dozvedeli sme sa však, že by boli radi ženami v domácnosti, nie „matkami z povolania“. Pri súčasných technológiách túžba mladých žien byť „ženou v domácnosti“ bez detí je skôr prejavom prázdnoty vo vnútri a peria na koži. A zároveň taký vďačný námet na mnohé americké komédie.

Takže asi nemožno povedať, že ide o prehru feministiek a víťazstvo tradicionalizmu. Skôr je to tak, že ide o prehru oboch. Fakt, že sa feministkám nepodarilo zo žien vytvoriť emancipované roboty, si nezaslúži škodoradostný posmech.

Lebo feministkám sa podarilo čosi oveľa obludnejšie, a to degradovať biele ženy na tvory ovládané pohodlnosťou a mamonárstvom, no zároveň ich príliš oslabili v túžbe pre svoje hlavné poslanie – dávať život na tejto zemi.

Zábava