Craig Bodeker

S pojmom rasizmus sa stretávame neustále. Čo si však máme pod ním predstaviť? Sme skutočne všetci rasisti, ako to tvrdia rôzne pochybné združenia? Na tieto a mnohé iné otázky sa snažil nájsť odpoveď Craig Bodeker.

1. časť

2. časť

3. časť

4. časť

Zábava