Slovenská žena s deťmiV minulom čísle múdra a skúsená žena vám písala o úlohách ženy v manželstve. Je to dobre, keď slovenská deva, ktorá dnes-zajtra sa stane nevestou a ženou, vie, ako vytvorí šťastný a spokojný domov, plný súladu a trvalej lásky pre muža aj pre seba. Ale ja vám poviem, že ťažko by aj tá najväčšia žena-umelkyňa natrvalo pravé šťastie udržala, keby nebolo jednoho: keby nebolo žiarivých detských očiek.

O tomto vám poviem pár slov. Neviem vysoko písať, ale čo vám poviem, hoc aj proste, to bude zo srdca a zo skúsenosti. Mala som ich sedem. Sedem milých detí, moje poklady. Mnoho som sa natrápila, mnoho som sa narobila a nastarala s nimi a o ne, ale to všetko sa nevyrovná tomu veľkému šťastiu a tej veľkej radosti, ktorú som mala a mám z mojich detí. Teraz sú už všetky veľké a do dnes mám o ne starosť, ale do dnes sú mojou najväčšou radosťou.

Ponajprv by som vám, milé devy, povedala, aby ste už teraz, za rokov svojho dievčenstva hľadely s najväčšou úctou na matku a na dieťa. Chvalabohu, dnes, za našej slovenskej slobody, je to už dobre, ale pred pár rokmi, bola aj matka, aj dieťa akosi na posmech. Mladé dievčence s opovržením neraz hľadely na mnohodetnú matku a nevesty povýšené sa vyprávaly, že veru sa tak nebudú trápiť a že ak by sa malý, tak nanajvýš s jedným dieťaťom.

Aké to bolo smutné a hriešne, takto hľadeť na dieťa, na najväčší boží dar. Taký však smutný život tie ženy malý. Nikdy neboly šťastné a spokojné. Vždy im čosi chýbalo, preto bolo doma nevľúdne a strašne ticho. Alebo bolo až veľmi hlučne, ale nie od jasavého detského smiechu, ale od hnevu a nadávok netrpezlivého a sklamaného muža. Koľko razy taký stav končil úplným rozvratom. Preto milé devy, vy už dnes musíte mať v dušiach svojich hlboko zakorenenú lásku k tomu najväčšiemu božiemu daru, k dieťatku a k jeho matke.

A už dnes buďte v srdci svojom hlboko presvedčené, že trvalé šťastie ženy vydatej kvitne len zo žiarivých očiek a nežných detských úsmevov. Aj o tom buďte presvedčené, že len tá žena vykoná najväčšiu službu národu, ktorá mu prinesie čím viac zdravých synov a dcér. Opýtate sa: Však čo tie obety? Milé devy, niet pravého šťastia a spokojnosti bez predchádzajúcej alebo sprevádzajúcej obety. To je nezmeniteľný zákon.

Však aj to vám poviem, keď sú aj tie ťažkosti a obety matky veľké, predsa sú malé, lebo dobrý Pán Boh dal matke veľa sily a dal jej aj najväčšiu radosť. Však v iných životných strastiach nie sú, aspoň nie tu, na zemi, obety vyvážené primeranou radosťou a šťastím.

Pripravujte sa, milé devy, svojim duševným a telesným zdravím a hlbokým pochopením šťastia i obety matky, na najkrajšiu a najvznešenejšiu úlohu ženy.

Vyšlo: Slovenská deva, november 1943

Zábava