Slovenský junákVáš redaktor mi už napísal do „Slovenskej devy“ niekoľko slov pre naše dievčatá. A teraz mňa čaká odveta. Nuž len krátko, so pár zrniek na cestu našim slovenským junákom a orlom.

Slovenské dievča chce vo vás vidieť hrdých a činorodých Slovákov. Chlapec bez národného povedomia, ľahostajný, je úbohým tieňom junáka alebo orla, ale s povedomím na vztýčenom čele, s jasom presvedčenia v očiach, s rumencom námahy na tvári po dobrovoľnej a obetavej práci za národ je hrdinom.

Slovenské dievča chce vo vás vidieť nie mäkké, nestále povahy, trstiny vetrom sa klátiace, ale tvrdých a charakterných junákov a orlov, takých, čo sa pred krížom vedia zastaviť a prežehnať, ktorým svieti z očú hĺbka viery.

Vnútro prejaví sa zovňajškom, správaním sa a jednaním s inými. Nuž dbajte aj o toto. Váš zovňajšok, keď aj skromný, nech je vždy čistý a úhľadný. Najkrajším vašim úborom nech je rovnošata Hlinkovej mládeže. Vaše správanie sa a jednanie nech nenesie stopy surovcov a nespôsobných chalanov, ale nech má pečať rytierov ducha a spôsobov.

Napokon pripomínam, vám vašu matku. Zamyslite sa trocha hlbšie nad jej životom. Koľko je tam obety! Za vás. Milujte vrúcne svoju matku. Junák, alebo orol, ktorý miluje svoju matku, ktorý chápe jej obetu, v živote nezablúdi, nevie byť nízky a nešľachetný. Ten hľadí s úctou na lásku a na dievča.

Toľkoto pripomínam a želám vám i „Novej mládeži“ pekné výsledky na ceste za pravým junáctvom.

Vyšlo: Nová mládež, september 1942

Zábava