Sexuálne oslobodenie alebo otroctvo?Za mojej mladosti v ľavicových kruhoch poniektorí horlivci s oduševnením a vierou hovorievali o revolúcii, ktorú možno očakávať. Znamenala pre nich akýsi Druhý príchod, ku ktorému musí dôjsť, i keby už oni sami nemali byť jeho svedkami. Dnes výkrik: „Anglia, povstaň!“ je obľúbeným heslom na pokrokových zhromaždeniach a za to, že ešte vôbec jestvuje, možno azda ďakovať tomu, že vyjadruje falickú túžbu. Zdalo by sa, že uprostred dvadsiateho storočia robotníci celého sveta nemajú čo stratiť, okrem svojich orgazmov.

Toto je práve prípad Ameriky, s tým druhom intelektuálneho nadšenia, ktoré sa v tridsiatych rokoch zasvätilo občianskej vojne v Španielsku, a teraz sa obracia ku Kinseymu a poza neho. Antikomunizmus udusil americkú ľavicu, ktorej prívrženci, pokašliavajúc, s nádejou sa obracajú k novému úsvitu sexuálneho oslobodenia. Mnoho vynikajúcich prorokov a učiteľov načrtlo cestu od Wilhelma Reicha po Waylanda Younga. Reich, vynálezca orgone-boxu (v ktorom si kedysi zasadli uznávaní spisovatelia ako Saul Bellow a Norman Mailer s úmyslom nabiť si batérie) a plodný teoretik a evanjelista, skončil ako martýr veľkej kauzy, kým dr. Kinsey, nádenník vo vinici sexu, ak nejaká vôbec kedy existovala, sa dostal čoskoro – pre svoje úsilie - do hrobu.

V práci započatej týmto doktorom sa pokračuje na univerzite štátu Indiana, a to vďaka honorárom za jeho knihy a vďaka štedrosti firmy, vyrábajúcej zubnú pastu Colgate. Pre Anglicko je charakteristické, že sexuálnu revolúciu uvádzali romantickejšie a menej koherentné postavy, ako je napr. D. H. Lawrence. Jeho román Milenec lady Chatterleyovej možno v tejto súvislostí porovnávať so Správami odnikiaľ od Williama Morrisa alebo s dielom Oscara Wilda Duša človeka za socializmu, anglickými učebnicami sociálnej revolúcie.

V každom prípade, k sexuálnej revolúcii na rozdiel od sociálnej, skutočne aj došlo. Ba čo viac, došlo k tomu za tichého súhlasu jestvujúcich síl. Podnikli sa vedomé clownovské pokusy cenzurovať určité knihy, ba dokonca prenasledovať určité osoby, ale nakoniec sa široko rozvetvená moc a biznis solídne upokojili.

Napríklad rozsiahly reklamný priemysel prispel k tomu tým, že vytvoril nezahatateľný tok účinnej, aj keď zavše neogabanej propagandy vo forme syrových koláčov a erotiky rôznych druhov a stupňov. Podobne vydavatelia a „bohovia“ zábavy. Dokonca sa zapojila i televízia, keď uvádza dvakrát týždenne v najfrekventovanejšom čase reláciu Peyton Place. Proti takémuto úžasnému zoskupeniu síl boli ostrovčeky odporu, ako Rímsko-katolícka cirkev, zahnané do obrany, ba až k ústupu.

Nie je ťažké uhádnuť, prečo niektoré záujmové kruhy majú snahu podporovať sexuálnu revolúciu. Nič nie je vhodnejším nástrojom pre vyvolanie nálady, aby sa prijímal spoločenský poriadok a ekonomický status quo, než pohlavná posadnutosť, odtrhnutá od lásky a plodenia. Láska a plodenie, najmä láska, sa môžu prejaviť ako podvratné sily tým, že stimulujú individuálne a súkromné emócie a vernosť, kým erotičnosť je zovšeobecňujúca, a preto vedie ku konformizmu.

Chlieb a hry musí platiť štát; pornografia je lacná a je jej dostatok. Marx povedal, že náboženstvo je ópium ľudstva. Sex je lepší. Je ružovým srdcom ľudstva, jeho barbiturátom; je úhľadne balený, farebný, ľahko sa hltá, nie je drahý, alebo, ešte lepšie, dávajú ho služby štátnej zdravotnej starostlivostí zadarmo.

Náboženstvo sa v žiadnom prípade nemôže vyhnúť stavaniu určitých morálnych zásad – čo ako pokryteckých alebo v hocako zaobalenej forme –, ktoré môžu viesť k rozvratu. Takto má kresťanstvo z tohto hľadiska nevýhodu, lebo vo svojom Písme sa zmieňuje napríklad o nemorálnosti bohatstva, čo má milionárov priviesť do pochybnej povesti. Sex netrpí takýmto obmedzením. Proti ničomu nevystupuje, nič nevyvracia.

Keď si človek roztvorí krásku v časopise Playboy, automaticky vyhasne akákoľvek tendencia myslieť a pochybovať o veciach. Vietnam sa zdá byť ďaleko, veľmi ďaleko, a Alabama prichodí ako pieseň, nie ako určité miesto. V tejto súvislosti je zaujímavé, že kým Výbor pre neamerickú činnosť vytrvale poľoval na všetkých politických rozvratníkov, čo ako obskúrnych alebo bláznivých, nikdy si nerobil vážne starosti so sexuálnymi rozvratníkmi. Sex je americký, a preto je OK.

Preto je Amerika presiaknutá, ak nie ponorená do sexu tak, ako všetky krajiny, vrátane Anglicka, ktoré postupne prijímajú americký spôsob života. Sex vniká do každého kúta a škáry života od narodenia po hrob. Dievčatá a chlapci si dávajú randíčka od deviateho roku života, ba i skôr, útle dievčatká nosia vypchaté podprsenky, maľujú si tváre a pri počúvaní beatlesov zavýjajú ako divé hyeny.

Mladí milenci sa zabezpečujú anti-baby tabletkami a Kama Sutrou (stará indická učebnica lásky — pozn. prekl.), venujú sa erotickým cvičeniam,ktoré by sa zdali prehnané i na stránkach Nebezpečných spojení (francúzsky klasický román o erotických vzťahoch a výčinoch); páriky v stredných rokoch si vymieňajú partnerov, holdujú štýlu zvanému soixante-neuf a narúšajú nočný pokoj predmestských štvrtí svojimi škrekľavými výkrikmi rozkoše. Starí ľudia s vycerenými chrupmi sa smilne obzerajú a driemu vo svojich hojdacích stoličkách nad knihami ako Candy alebo Obratník Raka.

Dokonca i mŕtvym robia frizúry a voňavkujú ich, aby sa lepšie cítili v hrobe. Aj červíky musia omdlievať pri konzumovaní svojej navoňanej potravy. Keď sa raz prijme zásada, že podstatným cieľom sexu je rozkoš, ktorú si možno beztrestne dopriať vďaka anti-baby tabletkám a iným antikoncepčným prípravkom, príde aj všetko ostatné. Američania sa venujú hľadaniu šťastia; sexuálna rozkoš je častou tohto šťastia a orgazmus jeho vonkajším a viditeľným prejavom. Preto si Američania nárokujú orgazmus tak isto ako široké autostrády, stroje na umývanie riadu a iné vymoženosti vyspelej spoločnosti.

Jeden orgazmus denne nahrádza lekára“. K samozrejmým právam, obsiahnutým vo Vyhlásení o Nezávislosti treba pridať ešte jedno — právo na orgazmus. Maloletí sa maznajú v kinách s hľadiskom pre automobily; legálne i nelegálne páriky s námahou a neraz až gymnasticky cvičia podľa návodov niektorých sexuálnych príručiek, starodávnych i moderných; samotárski zákazníci dievčenských shows a pornografických kníhkupectiev — tí všetci sú zaujatí hľadaním orgazmu.

Vernejším manželom a manželkám po rokoch pripadá ťažšie udržať si rovnakú žiadostivosť a oduševnenie. Poradcovia v sexuálnych otázkach ich posmeľujú, odporúčajú im podujať sa na rôzne triky a akrobatické kúsky, aby si oživili ochabujúce chúťky. Odporúčajú im, aby stáli na hlavách, cvičili kolotoče alebo (ako som sa nedávno dočítal v článku na túto tému), aby to skúsili pod vodou, použijúc potápacie oblečenia s ľahko rozopnuteľnýmí zipsovými uzávermi a špeciálne dlhými nasávacími trubičkami.

Ak budú húževnatí a udržia sa vo forme, ak sa budú napchávať rôznymi vitamínmi, prečo by mal vek alebo úpadok tela zabraňovať alebo zmenšovať ich pohlavnú rozkoš. Pri sedemdesiatke, ba i osemdesiatke, bezzubí, plešiví, s ovisnutými bruchami a zdurenými elévmi, ešte vždy budú schopní trasľavo si pozbierať náležité orgazmy.

I ti najhorlivejší zástancovia sexuálnej revolúcie sú ochotní priznať, že neprebieha tak, ako by mala. Namiesto pohlavne šťastných občanov všetkých generácií, preháňajúcich sa divokými údoliami, sú sexuológovia a psychiatri priam obliehaní pacientami, dychtivo čakajúcimi na to, aby si mohli vyliať svoje pohlavné starosti. Orgazmov bolo primálo a prineskoro, napriek tomu, že telá boli hojené podľa receptu a pasterizované, napriek poctivému vyskúšaniu odporúčaných pozícií – sľúbený pôžitok sa nedostavil. Šťastie, ktoré návod knihy sľuboval, nakoniec unikalo. Niečo tu nie je v poriadku.

Ale čo? Je Jasné, že to nemôže byť v teórii; postaviť sa proti nej znamenalo by podmínovať si samú cestu za šťastím. Musí to teda byť v praxi. Tu nie je od veci oboznámiť sa s Plánom sexuálneho výskumu, ktorý riadi dr. William H. Masters na lekárskej fakulte Washingtonskej univerzity; za detailné Informácie o ňom vďačím doktorovi Lesliemu H. Farberovi, vynikajúcemu psychiatrovi vo Washingtone.

Cieľom dr. Mastersa bolo izolovať ženský orgazmus v laboratóriu tak, aby sa mohol podrobiť prenikavému vedeckému skúmaniu a nájsť tak najlepšiu cestu pre jeho povznesenie. V tomto zmysle možno na jeho prácu hľadieť ako na čin podporovaný všetkými americkými mužmi, ktorí v očiach svojich manželiek pre takú alebo onakú príčinu nedokázali žiť v duchu sexuálnej revolúcie.

Metóda, ktorú používa, spočíva vo vytvorení farebného filmu (hoci bez zvuku) o sérii samovyvolaných ženských orgazmov, pričom použil dobrovoľníčky spomedzi manželiek členov fakulty a študentiek. Z ohľadu na dobrovoľnícky vo filme sa objavujú iba ich torzá a ruky. Človek si vie predstaviť ten výjav – kameramani a technici, laboratórni asistenti vo svojich bielych plášťoch, sám dr. Masters v riadiacej miestnosti a hľa, pred nimi, pod oblúkovými lampami, fragmenty nahých ľudských tiel, ktorých pohyby a fyzické reakcie sa úzkostlivo zachytávajú.

Toto je bezpochyby apogeum sexuálnej revolúcie, najvyšší výraz kultu orgazmu – „americký sen“ konečne splnený. Dievča z obálky časopisu, ktoré skoncuje so všetkými dievčatami z obálok; Monroeová sexuálnej kotolne, Harlowová, prenesená do oblasti orgazmov, čistých a nepoškvrnených, kde ju nepozorujú zmyselní snílkovia ale vedci v bielych plášťoch a za právne opodstatnených laboratórnych podmienok. Tajomstvá lásky rastú v dušiach, ale telo je jeho knihou Film dr. Mastersa je kniha sama; torzo a ruka.


Malcolm Muggeridge (1903 – 1990) bol britský novinár, ktorý začínal svoju profesnú kariéru ako sympatizant komunistického hnutia, aby neskôr v živote konvertoval ku katolíckej viere. Jeho zamyslenie nad sexuálnou revolúciou ako formou politickej kontroly pôvodne v slovenskom preklade M. Fridrichovského v časopise Kultúrny život (č. 33, rok 1965). Článok preberáme aj s nevyhnutnými edičnými zásahmi. (Redakcia)

Zábava