Sprievod slovenskej mládežePri príležitosti 70. výročia „slovenského národného povstania“ a jeho nekritického oslavovania prinášame našim čitateľom dobovú reakciu na toto podujatie zo strany popredných slovenských spisovateľov a literátov. Tento dokument zo začiatku októbra 1944, ktorý vyšiel napríklad aj v denníku Slovák (č. 226, ročník 1944), je teraz zrejme prvýkrát zverejnený na internete. (Redakcia)

My, slovenskí spisovatelia, ako nositelia národného ducha, v ťažkom položení svojej otčiny apelujeme na slovenské svedomie.

Boľavý stav rozháranosti nášho Slovenska naplňuje nás obavami o ďalší vývin nášho národného a štátneho bytia. Prosíme preto každého syna národa, aby chránil životy, duchovné a hmotné hodnoty slovenské. Vo svojom nešťastí nenásobme si rany sami, aby utrpenie národa nepresahovalo jeho sily. Slovák k Slovákovi nech sa stavia s láskou, ktorú mu prikazuje rodová spolupatričnosť.

Zavrhujeme každý pokus, ktorý chce stavať akúkoľvek hrádzu medzi Slovákmi.

Prejavujeme nezlomnú vieru v život a budúcnosť slovenského národa, vyznávame jeho osobitosť a tým i prirodzené právo na vlastný štát. Nijaké násilné zásahy nemôžu meniť na tejto našej prirodzenej základni. Každý národ má právo na svoj štát, má ho teda i náš národ slovenský, a to na území svojho etnického celku.

Voláme národ, aby sa spamätal. Voláme rozvážnych a spravodlivých kormidelníkov národa, aby ho vyviedli z terajších osudových úskalí k jednote a pokoju.

Nech sa nad každú obeť, prinesenú za slobodu národa, schýlia na poctu naše zástavy.

V Bratislave, 2. októbra 1944.

Dokument podpísali: Valentín Beniak, Andrej Žarnov, Ľudo Zúbek, Rudolf Dilong, Karol Strmeň, Emil Boleslav Lukáč, Mikuláš Gacek, Henrich Bartek, Jozef Ambruš, Jozef Antošík, Ján Kostra, Dobroslav Chrobák, Ján Poničan a Ján Smrek.

Zábava